Menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern – rettsforhandlingene fortsetter

- Vi har tapt i Tingretten og i Lagmannsretten. No skal vi tilbake til Høgsterett, sier en kampklar Inger-Mari Eidsvik før saken på ny skal behandles i den øverste rettsinstansen i Norge.

NESTE ARRANGEMENT

Ikke kall meg terapeut

- Jeg har valgt å si fra meg autorisasjonen som psykolog og helsepersonell som en protest mot norsk helsevesen. Den skolerte utbryteren Erik Rudi vil ikke være med på en helsehjelp som har som styrende prinsipp å bruke minst mulig ressurser fremfor å holde behovene til det enkelte individ i fokus.

En som planlegger og gjennomfører en terrorhandling kan ikke være utilregnelig

- Det rettslige utfallet av en grov voldshandling avgjøres av om vi har lagt til grunn en biomedisinsk eller sosialpsykologisk forståelse. Som følge av sakkyndiges vilkårlige vurderinger ser tidligere terapeut Svenn Erik Knutsen et behov for å gå opp grenseoppgangen mellom juss og psykiatri på nytt.

Legevitenskapen er psykiatriens hovedproblem

- Møt pasienten der pasienten er! Erfarer Gunn Helen Kristiansen etterlyser en mellommenneskelig behandling som reduserer stress og styrker pasientens egen motstandskraft.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Panelsamtale med tema: Støtte ved ekstreme tilstander, psykose og dissosiasjon

Mad in America inviterer til en spesiell panelsamtale: Støtte ved ekstreme tilstander, psykose og dissosiasjon Sted: online Tid: Lørdag 9. mars kl 20.00-21.30

Filmen The Recovery Channel og panelsamtale på Human filmfestival

Visning av filmen The Recovery Channel regissert av Ellen Ugelstad. Filmen etterfølges av samtale med fokus på tvang og menneskerettigheter.  Tid: Tirsdag 5. mars kl 17.30 Sted: Vega Scene

Svar på kritikk av serotonin-oversiktsstudie

Vi publiserte nylig en artikkel som viser at serotoninhypotesen om depresjon (ideen om at depresjon skyldes lavt serotonin eller redusert serotoninaktivitet) ikke støttes av vitenskapelige studier som er gjennomført de siste tiårene. Serotoninhypotesen ble kommunisert til offentligheten som teorien om "kjemisk ubalanse" ved depresjon. I spørreundersøkelser oppgir 85-90 % av befolkningen i vestlige land at de tror at depresjon skyldes en kjemisk ubalanse.

Hvilken betydning har Nassir Ghaemis konklusjon om fravær av langsiktig gevinst for psykofarmaka?

(Denne artikkelen ble publisert 25.juni 2022 på Mad in America. Den er oversatt ved hjelp av Deepl og gjennomgått av forskningsredaksjonen i MiN. Ghaemis artikkel er tidligere...

Psykiatriske legemidler bedrer ikke sykdom eller reduserer dødelighet

Nassir Ghaemi: "De fleste psykiatriske medisiner er rent symptomatiske, uten noen kjent eller påvist effekt på den underliggende sykdommen. De er som 50 varianter av aspirin, som brukes mot feber eller hodepine, snarere enn medisiner som behandler årsakene til feber eller hodepine."

Menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern – rettsforhandlingene fortsetter

- Vi har tapt i Tingretten og i Lagmannsretten. No skal vi tilbake til Høgsterett, sier en kampklar Inger-Mari Eidsvik før saken på ny skal behandles i den øverste rettsinstansen i Norge.

BET-Recoveryutdanning i Tromsø starter i september

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak har gått sammen om å etablere en 1-årig utdanning i BET - Basal eksponeringsterapi og KYR - Komplementær ytre regulering.

Deltakere søkes til internasjonal online ECT-studie

University of East London søker deltakere til en internasjonal online-studie om elektrokonvulsiv terapi (ECT). Personer som har mottatt ECT-behandling, samt deres familie og venner, inviteres...

Medisinfritt tilbud i fare: – Vil være et enormt tilbakeslag for nytenking innen psykisk helsevern

Det medikamentfrie tilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø trues med nedleggelse. Dette til tross for pasientenes gode erfaringer med å få jobbe seg gjennom utfordringene uten medisinering. Nå må det politiske grep til for å redde den recovery-orienterte enheten.

Lite nytenking i ny rapport om psykisk helse

- Mer av det som ikke fungerer. Psykologspesialist Birgit Valla er kritisk til den medisinske tankegangen i Regjeringens rapport "Forenkling og forbedring".

Psykiatriens høyborg – et glasshus i oppløsning?

Psykiatritoppenes forsøk på å stilne motstemmene har resultert i det motsatte. Nå kommer kritikken også fra egne rekker. Det kan være gode nyheter for medisinfrie alternativer.

Varslet, ble syk og ufør: – Sladrehank skal selv ha bank

- Dersom vilkårene for varslere ikke blir bedre, vil det i ytterste konsekvens føre til at ingen våger å si fra. Læreren Rita Esperø Hansen deler sin varslingshistorie og vil at hennes og andres fortellinger skal føre til endring.

– Det gir meg ei sorg å møte behandlarar i psykiatrien som har mista trua på dei menneska dei skal prøve å hjelpe

At styret i Norsk psykiatrisk foreining framleis tviheld på ei forståing om at medisiner mot "hjernesjukdom" er god og rett behandling, er svært vanskeleg for mange av oss å forstå. Viviann Karlsbakk har kjend på kroppen korleis vrangførestillinga i deler av psykiatrien forsvarer at menneske blir utsett for tvang, overgrep og krenkingar.

En utsatt mann forteller

Jeg er en 61 år gammel mann som i vel 40 år har slitt med søvnproblemer, depresjon og angst. Det gikk mange år inn...

Rosa Parks bor ikke i Nordvik

Kan ikke noen forske på Lars Bremnes? Hva er det som rører seg i hodet og hjertet på en mann som leverer en tekst som Spelle for de gale et kvart århundre etter den første opptrappingsplanen for psykisk helse? Nesten to hundre år etter at den første interesseorganisasjonen for mennesker med psykososiale utfordringer ble etablert? Femten år etter tv-aksjonen Hjerterom?

Ikke helt på høyden

Trond F. Aarre er en produktiv forfatter. Etter å ha lest to av hans tidligere bøker, Manifest for psykisk helsevern (Universitetsforlaget, 2010) og En mindre medisinsk psykiatri (Universitetsforlaget, 2018), tar jeg sjansen på å påstå at Trond F. Aarre er den norske psykiateren som over tid har bidratt mest og best når det kommer til å kle av faget psykiatri og den derpå hvilende praksis i psykisk helsevern.

Modig og viktig om hjelp til familier

Bokomtale: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. En lærebok for terapeuter og veiledere. Av Anne Hilde Vassbø Hagen, Bente Austbø, Vanja Hjelmseth og Joanne Dolhanty. Gyldendal, 2019 Det kan kanskje...

#42 – Sigrun og Andreas / Medikamentene tok fra meg mange år av livet. Nå er jeg meg selv igjen

Sigrun hadde stått på psykiatriske legemidler i 15 år. Med menneskelig hjelp og nyttige tips klarte hun til slutt å fri seg helt fra de skadelige stoffene.

#41 – Robert Whitaker / Hvorfor forteller ikke media oss det vi trenger å vite om psykisk helse?

Stadig flere har forstått at legemiddelindustriens og psykiatriens fortelling om årsaker til psykiske vansker ikke holder mål. Likevel er media ofte svært restriktive med å omtale funn som slår beina under den biomedisinske sykdomsmodellen. I denne episoden får du vite hvorfor.

#40 – Anders Sørensen / Nedtrapping av psykofarmaka, og hva disse stoffene gjør med hjernen vår

Allerede som psykologistudent så Anders at psykiatriske medikamenter sto i veien for å hjelpe folk med psykiske vansker. Hans interesse for medisin ledet Anders til videre studier. Nå hjelper han folk med nedtrapping og deler viktig kunnskap om de skadelige og avhengighetsskapende legemidlene.

Birgit inviterer Husdoktoren #10 – Etabler gode vaner

Vi har nå kommet til den aller siste episode av Birgit inviterer Husdoktoren. Det har vært en reise i helse, og vi...

Birgit inviterer Husdoktoren #9 – Mening og spiritualitet

Vi har kommet til den nest siste podkastepisoden i vår Birgit inviterer Husdoktoren-serie. Dagens episode skal handle om mening og spiritualitet, og...

Birgit inviterer Husdoktoren #8 – Bevegelse

I dagens podkastepisode skal vi snakke om bevegelse. Vi valgte å kalle episoden nettopp bevegelse, selv om vi noen ganger omtaler det...

Lock You Up – av og med Kjellaug

Artisten Kjellaug har laget en sang om hvordan psykiatrisk behandling med et medikalisert blikk kan fortone seg. Hun fikk sin verdenspremiere med fremførelsen på årets Mad in Norway's desemberseminar. Uka etter ble sangen utvalgt til "Song of the week" hos Mad in America.

EI BRU OVER TAPT LIV

Nytt dikt av Viviann Karlsbakk. Om å finne veien videre etter mange tapte år med skadelig behandling i norsk psykiatri. "Eg mista meg sjølv der inne. I pillerus og tvangsregime er det ikkje lett å vere til. Tankar og kjensler som ikkje var mine, kroppen som ikkje var meg"

Eg bar ei bør i livet

Viviann Karlsbakk har skrevet et sterkt, vakkert og rørende dikt om sitt møte med psykiatrien, om hvordan sykeliggjøring, diagnoser, tvang og krenkelser bare gjorde henne verre. Det som til slutt gjorde henne bedre var hjelp og støtte til å akseptere og romme seg selv.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Filmen The Recovery Channel og panelsamtale på Human filmfestival

Visning av filmen The Recovery Channel regissert av Ellen Ugelstad. Filmen etterfølges av samtale med fokus på tvang og menneskerettigheter.  Tid: Tirsdag 5. mars kl 17.30 Sted: Vega Scene

Visning av filmen Saving Minds – regissøren svarer på spørsmål

Privat visning av filmen som skildrer to menneskers vei mot recovery med endringer av helsehjelpen. Med regissør Catherine Mullins, ledet av Robert Whitaker.

Zyprexa Papers – Jim Gottstein avslører forfalskinga

I denne episoden av Psychology Is Podcast deler Alaska-advokat Jim Gottstein, forfattar av boka The Zyprexa Papers, avsløringa av legemiddelprodusenten Eli...

‘Psychology Is’ Podcast: Psykiatrien er vitskapleg tom, med Dr. David Cohen

Oversatt fra Mad in America: Psychology Is’ Podcast: The Scientific Emptiness of Psychiatry, With Dr. David Cohen "Psykiatrien sin mest fundamentale karakteristikk er ignoransen”, ...

From Mad in America

From Mad in the World