Møt våre dedikerte i

Redaksjonen

Personene i redaksjonen sørger for driften av Mad in Norway, og redigerer artikler som legges ut på siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et selvstendig engasjement.

Birgit Valla

Sjefredaktør

Birgit er initiativtaker til Mad in Norway. Hun er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å holde foredrag og undervisning innen psykisk helsefeltet om hvordan man kan jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av bøkene Videre og Hjelp som hjelper.

Anna Tresse

Presseansvarlig og redaktør med ansvar for nyheter (permisjon)

Anna har bred erfaring fra både politisk arbeid og kommunikasjon. Hun har jobbet tre år som byrådssekretær i Oslo-byrådet, særlig med psykiske helsetjenester, utvikling av helhetlige hjelpetilbud, traumeinformert by, og rusfeltet, samt barnevern, barnehage og skole. Hun har tidligere jobbet i redaksjonen til Flyktninghjelpens utenriksmagasin Perspektiv, i UN Women i Malawi, og i Røde Kors. Høsten 2021 fullførte hun en master i skrivekunst fra universitetet i Glasgow.

Grete Johnsen

Redaktør og Facebookansvarlig

Aktivist siden 2009, som medlem, styremedlem og nå nestleder i WSO - Landsforeningen We Shall Overcome, og som en av initiativtagerne til Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud i 2011. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra demensomsorg og psykisk helsevern. Hun har også egenerfaring med å være pasient. Hennes engasjement i mange år har vært rettet mot mer helhetlige psykiske helsetjenester – med fokus på individuelle behov, valgfrihet og et humanistisk og positivt menneskesyn.

Sigrid Ramdal

Redaktør med ansvar for bokomtaler

Jobber som psykolog i skolehelsetjenesten og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Har vært aktiv i Norsk forening for psykisk helsearbeid og deltatt i debatter blant annet om pakkeforløp i psykisk helsevern. Hun er engasjert i å fremme et kontekstuelt perspektiv på psykisk helse.

Astrid Weber

Redaksjonsmedlem

Astrid har egenerfaring fra psykisk helse, arbeidserfaring som sosionom i kommunal sosialtjeneste, som erfaringskonsulent innen psykisk helsevern og som høgskolelektor. Hun har over tid jobbet for å åpne lukkede rom, og for en mer humanistisk og sosial tilnærming innen psykisk helse. Hun har bidratt sterkt i pionerarbeidet med erfaringskonsulenter, er medforfatter i flere fagbøker og en aktiv samfunnsdebattant. I 2019 mottok hun Akuttpsykiatriprisen. I dag jobber hun som faglig rådgiver hos Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Anne Merete Driveklepp

Redaksjonsmedlem

Anne Merete jobber til daglig med innovasjon, teknologi og e-helse i rehabiliteringsfeltet. Hun er ingeniør og master i informatikk, og kom inn i det psykiske helsefeltet som pårørende.

Trine Thielemann

Redaksjonsmedlem

Trine er lærer, veileder og forfatter, og jobber som person- og organisasjonsutvikler. Hun har jobbet med og for mennesker i over 30 år. Har alltid vært interessert i hvordan vi «henger sammen», og bevisstgjøring er det overordnede i alt hun gjør. Er spesielt opptatt av de unge og ledelse gitt at vi alle er ledere i våre egne liv. Arbeider ellers både i det offentlige og private samt idrett.

Per Andreas Langeland

Redaktør med ansvar for nyheter og ytringer

Sivilingeniør med særlig motivasjon til å forstå sammenhenger. Mange års erfaring med ulykkesgransking og forskning i transportsektoren, hvor læring er det sentrale. Fra ingeniørperspektivet ser han mennesker som unike individer med kraft til å skape meningsbærende sosiale systemer som maskiner aldri kan erstatte.

Ragnfrid Kogstad

Redaktør med ansvar for forskning

Ragnfrid er professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområder er blant annet psykiatri og menneskerettigheter, pasienterfaringer fra psykisk helsevern, folkehelse, recovery og humanistiske alternativer.

Tore Ødegård

Redaktør

Psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Medkamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Han har bakgrunn fra kommunalt psykisk helsearbeid. Er associate of International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Solrun Steffensen

Redaksjonsmedlem

Solrun er utdannet vernepleier med flere videreutdanninger. Hun har bred bakgrunn fra helse- og sosialtjeneste i kommune og stat. Solrun har også erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid, samt som universitet/høgskolelærer. I tillegg har hun 20 års erfaring som pårørende. Solrun jobber nå i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Vegard Høgli

Redaksjonsmedlem

Lege med master i folkehelsevitenskap. Han har vært kommuneoverlege i Skien i 9 år, tidligere har han arbeidet med blant annet samhandling i helsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF, og var medstifter og leder i stiftelsen GRUK (nå fusjonert inn i Folkehelseinstituttets enhet for forskning og analyse av helsetjenesten). Han er opptatt av utviklingsarbeid innen psykisk helse, blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet HOPEnDialog «Åpen Dialog i nettverksmøter». Han er bekymret over omfanget av psykiske problemer og mener at dagens biologiske forståelse av psykiske problemer svikter. Han mener at en radikal nytenking må til der man legger vekt på tilnærminger som går ut på å forstå mennesker i deres sammenheng, satse på gode relasjoner og livsvilkår - og formidle håp gjennom dialogiske prosesser.

Mette Ellingsdalen

Redaksjonsmedlem

Mette er leder i brukerorganisasjonen WSO - We Shall Overcome. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Hun har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelyset på elektrosjokk.

Tore Dag Bøe

Redaksjonsmedlem

Førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Han er sosionom med Ph.D. i psykisk helsearbeid og har bak seg lang erfaring som praktiker i ulike psykisk helsetjenester. Han har skrevet en rekke bøker og artikler som bidrag til å tenke og handle på nye måter innen feltet psykisk helse. Dialogiske praksiser og etikk er blant hans hovedinteresser.