Møt våre dedikerte i

Redaksjonen

Personene i redaksjonen sørger for driften av Mad in Norway, og redigerer artikler som legges ut på siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et selvstendig engasjement.

Birgit Valla

Sjefredaktør

Birgit er initiativtaker til Mad in Norway. Hun er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å holde foredrag og undervisning innen psykisk helsefeltet om hvordan man kan jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av bøkene Videre og Hjelp som hjelper.

Grete Johnsen

Redaktør og Facebookansvarlig

Aktivist siden 2009, som medlem, styremedlem og nå nestleder i WSO - Landsforeningen We Shall Overcome, og som en av initiativtagerne til Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud i 2011. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra demensomsorg og psykisk helsevern. Hun har også egenerfaring med å være pasient. Hennes engasjement i mange år har vært rettet mot mer helhetlige psykiske helsetjenester – med fokus på individuelle behov, valgfrihet og et humanistisk og positivt menneskesyn.

Per Andreas Langeland

Redaktør med ansvar for nyheter og ytringer

Sivilingeniør med særlig motivasjon til å forstå sammenhenger. Mange års erfaring med ulykkesgransking og forskning i transportsektoren, hvor læring er det sentrale. Fra ingeniørperspektivet ser han mennesker som unike individer med kraft til å skape meningsbærende sosiale systemer som maskiner aldri kan erstatte.

Ragnfrid Kogstad

Redaktør med ansvar for forskning

Ragnfrid er professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområder er blant annet psykiatri og menneskerettigheter, pasienterfaringer fra psykisk helsevern, folkehelse, recovery og humanistiske alternativer.

Tore Ødegård

Redaktør

Psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Medkamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Han har bakgrunn fra kommunalt psykisk helsearbeid. Er associate of International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Vegard Høgli

Redaksjonsmedlem

Lege med master i folkehelsevitenskap. Han har vært kommuneoverlege i Skien i 9 år, tidligere har han arbeidet med blant annet samhandling i helsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF, og var medstifter og leder i stiftelsen GRUK (nå fusjonert inn i Folkehelseinstituttets enhet for forskning og analyse av helsetjenesten). Han er opptatt av utviklingsarbeid innen psykisk helse, blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet HOPEnDialog «Åpen Dialog i nettverksmøter». Han er bekymret over omfanget av psykiske problemer og mener at dagens biologiske forståelse av psykiske problemer svikter. Han mener at en radikal nytenking må til der man legger vekt på tilnærminger som går ut på å forstå mennesker i deres sammenheng, satse på gode relasjoner og livsvilkår - og formidle håp gjennom dialogiske prosesser.

Anne Merete Driveklepp

Redaksjonsmedlem

Anne Merete jobber til daglig med digitalisering og tjenesteinnovasjon i rehabiliteringsfeltet. Hun er ingeniør med master i informatikk fra Universitetet i Oslo, og styremedlem i LPP Follo.

Sigrid Ramdal

Redaktør med ansvar for bokomtaler

Jobber som psykolog i skolehelsetjenesten og spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. Har vært aktiv i Norsk forening for psykisk helsearbeid og deltatt i debatter blant annet om pakkeforløp i psykisk helsevern. Hun er engasjert i å fremme et kontekstuelt perspektiv på psykisk helse.

Mette Ellingsdalen

Redaksjonsmedlem

Mette er leder i brukerorganisasjonen WSO - We Shall Overcome. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Hun har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelyset på elektrosjokk.

Solrun Steffensen

Redaksjonsmedlem

Solrun er utdannet vernepleier med flere videreutdanninger. Hun har bred bakgrunn fra helse- og sosialtjeneste i kommune og stat. Solrun har også erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid, samt som universitet/høgskolelærer. I tillegg har hun 20 års erfaring som pårørende. Solrun jobber nå i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).