Møt våre dedikerte i

Redaksjonen

Personene i redaksjonen sørger for driften av Mad in Norway, og redigerer artikler som legges ut på siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et selvstendig engasjement.

Birgit Valla

Sjefredaktør

Birgit er initiativtaker til Mad in Norway. Hun er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å holde foredrag og undervisning innen psykisk helsefeltet om hvordan man kan jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre.

Anna Tresse

Presseansvarlig og Redaktør med ansvar for nyheter

Anna har bred erfaring fra både politisk arbeid og kommunikasjon. Hun har jobbet tre år som byrådssekretær i Oslo-byrådet, særlig med psykiske helsetjenester, utvikling av helhetlige hjelpetilbud, traumeinformert by, og rusfeltet, samt barnevern, barnehage og skole. Hun har tidligere jobbet i redaksjonen til Flyktninghjelpens utenriksmagasin Perspektiv, i UN Women i Malawi, og i Røde Kors. Høsten 2021 fullførte hun en master i skrivekunst fra universitetet i Glasgow.

Grete Johnsen

Redaktør og Facebookansvarlig

Aktivist siden 2009, som medlem, styremedlem og nå nestleder i WSO - Landsforeningen We Shall Overcome, og som en av initiativtagerne til Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud i 2011. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra demensomsorg og psykisk helsevern. Hun har også egenerfaring med å være pasient. Hennes engasjement i mange år har vært rettet mot mer helhetlige psykiske helsetjenester – med fokus på individuelle behov, valgfrihet og et humanistisk og positivt menneskesyn.

Sigrid Ramdal

Redaktør med ansvar for bokomtaler

Jobber som psykolog i skolehelsetjenesten og er i ferd med å spesialisere seg i samfunns- og allmennpsykologi. Har vært aktiv i Norsk forening for psykisk helsearbeid og deltatt i debatter blant annet om pakkeforløp i psykisk helsevern. Hun er engasjert i å fremme et kontekstuelt perspektiv på psykisk helse.

Ingrid Vaalund

Redaktør med ansvar for ytringer

Selvlært oversetter og har nå gått av med pensjon etter mange år med NRK-teksting. Pensjonstiden brukes til frivillig arbeid for Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO. Hun er også administrator i Erfaringsnettverket på Facebook og ser gruppa som et viktig møtested for diskusjoner og informasjon om psykisk hjelp. Ingrid har opplevd seksuelle overgrep i et religiøst miljø, og i tillegg har hun dårlige erfaringer med korrekt og lovlig psykisk helsevern. Det ansporet henne til å oppsøke informasjon om traumeinformert hjelp og hun har sans for de tre spørsmålene som John Read anbefaler: “Hva er det som plager deg? Hva tror du det kommer av? Hva er det du trenger?”

Anne Merete Driveklepp

Sekretariat

Anne Merete jobber til daglig med innovasjon, teknologi og e-helse i rehabiliteringsfeltet. Hun er ingeniør og master i informatikk, og kom inn i det psykiske helsefeltet som pårørende.

Ragnfrid Kogstad

Redaktør med ansvar for forskning

Ragnfrid er professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområder er blant annet psykiatri og menneskerettigheter, pasienterfaringer fra psykisk helsevern, folkehelse, recovery og humanistiske alternativer.

Odd Volden

Redaktør

Odd Volden er fagpedagog, komponist og faglitterær forfatter. Han har vært lokallagsleder, fylkesleder og landstyremedlem i Mental Helse. Siden 1998 har han skrevet en rekke artikler, essays, bokkapitler, blogginnlegg og andre tekster om psykososial helse, og hatt roller som kontrollkommisjonsmedlem, rådgiver, blogger, erfaringskonsulent, universitetslektor og leserombud. Odd har satt melodier til en rekke barnedikt på nynorsk, sjekk gjerne ut innspillingene med Gode høns. Disse og øvrige utgivelser på Abup Road Records er en del av Abups samfunnsrettede helsearbeid, hvor Odd har vært medutvikler gjennom det meste av det siste tiåret. helsefeltet.

Tore Ødegård

Redaktør

Psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Medkamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Han har bakgrunn fra kommunalt psykisk helsearbeid. Er associate of International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Sigrun Tømmerås

Redaktør

Bibliotekar med lesevansker som elsker lydbøker. Opptatt av traumer og konsekvensene for livsløpet, blant annet barn som vokser opp med skadelig religiøsitet. Lang og bred erfaring som terapiklient. Blogget seg til Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern i 2008. Styremedlem i WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Per Andreas Langeland

Redaktør

Sivilingeniør med særlig motivasjon til å forstå sammenhenger. Mange års erfaring med ulykkesgransking og forskning i transportsektoren, hvor læring er det sentrale. Fra ingeniørperspektivet ser han mennesker som unike individer med kraft til å skape meningsbærende sosiale systemer som maskiner aldri kan erstatte.