Møt våre dedikerte i

Redaksjonen

Personene i redaksjonen sørger for driften av Mad in Norway, og redigerer artikler som legges ut på siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et selvstendig engasjement.

Birgit Valla

Sjefsredaktør

Birgit er initiativtaker til Mad in Norway. Hun er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å holde foredrag og undervisning innen psykisk helsefeltet om hvordan man kan jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre (På engelsk i samarbeid med David Prescott: Beyond Best Practice - How Mental Health Services Can be Better)

Sigrid Ramdal

Redaktør med ansvar for bokomtaler

Jobber som psykolog i skolehelsetjenesten og er i ferd med å spesialisere seg i samfunns- og allmennpsykologi. Har vært aktiv i Norsk forening for psykisk helsearbeid og deltatt i debatter blant annet om pakkeforløp i psykisk helsevern. Hun er engasjert i å fremme et kontekstuelt perspektiv på psykisk helse.

Grete Johnsen

Facebookansvarlig

Aktivist siden 2009, som medlem, styremedlem og nå nestleder i WSO - Landsforeningen We Shall Overcome, og som en av initiativtagerne til Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud i 2011. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra demensomsorg og psykisk helsevern. Hun har også egenerfaring med å være pasient. Hennes engasjement i mange år har vært rettet mot mer helhetlige psykiske helsetjenester – med fokus på individuelle behov, valgfrihet og et humanistisk og positivt menneskesyn.

Anne Merete Driveklepp

Sekretariat

Anne Merete jobber til daglig med innovasjon, teknologi og e-helse i rehabiliteringsfeltet. Hun er ingeniør og master i informatikk, og kom inn i det psykiske helsefeltet som pårørende.

Sigrun Tømmerås

Redaktør

Bibliotekar med lesevansker som elsker lydbøker. Opptatt av traumer og konsekvensene for livsløpet, blant annet barn som vokser opp med skadelig religiøsitet. Lang og bred erfaring som terapiklient. Blogget seg til Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern i 2008. Styremedlem i WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Ingrid Vaalund

Facebookansvarlig

Selvlært oversetter og har nå gått av med pensjon etter mange år med NRK-teksting. Pensjonstiden brukes til frivillig arbeid for Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO. Hun er også administrator i Erfaringsnettverket på Facebook og ser gruppa som et viktig møtested for diskusjoner og informasjon om psykisk hjelp. Ingrid har opplevd seksuelle overgrep i et religiøst miljø, og i tillegg har hun dårlige erfaringer med korrekt og lovlig psykisk helsevern. Det ansporet henne til å oppsøke informasjon om traumeinformert hjelp og hun har sans for de tre spørsmålene som John Read anbefaler: “Hva er det som plager deg? Hva tror du det kommer av? Hva er det du trenger?”

Merete Nesset

Redaktør

Merete er psykoseerfarer og språknerd, og har vært aktivist i psykisk helsefeltet i mer enn to tiår, nå tilknyttet WSO. Hun ble tildelt Ytringsfrihetsprisen for 2018 for sitt frittalende engasjement. Merete er forfatter og filmskaper, har videreutdanning i åpen dialog og nettverksmøteledelse, og er opphavskvinnen bak begrepet psykosehvisking. Hun bruker sin fagkompetanse i kombinasjon med egenerfaring i arbeidet for at mennesker med psykoseproblematikk skal møtes med varme, respekt og genuin interesse for psykosens innhold og uttrykk.

Solrun Elisabeth Steffensen

Redaktør med ansvar for nyheter

Solrun er utdannet vernepleier med flere videreutdanninger. Hun har bred bakgrunn fra helse- og sosialtjeneste i kommune og stat. Solrun har også erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid, samt som universitet/høgskolelærer. I tillegg har hun 20 års erfaring som pårørende. Solrun jobber nå i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Odd Volden

Redaktør

Odd Volden er fagpedagog, komponist og faglitterær forfatter. Han har vært lokallagsleder, fylkesleder og landstyremedlem i Mental Helse. Siden 1998 har han skrevet en rekke artikler, essays, bokkapitler, blogginnlegg og andre tekster om psykososial helse, og hatt roller som kontrollkommisjonsmedlem, rådgiver, blogger, erfaringskonsulent, universitetslektor og leserombud. Odd har satt melodier til en rekke barnedikt på nynorsk, sjekk gjerne ut innspillingene med Gode høns. Disse og øvrige utgivelser på Abup Road Records er en del av Abups samfunnsrettede helsearbeid, hvor Odd har vært medutvikler gjennom det meste av det siste tiåret. helsefeltet.

Ragnfrid Kogstad

Redaktør med ansvar for forskning

Professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområder er blant annet psykiatri og menneskerettigheter, pasienterfaringer fra psykisk helsevern, folkehelse, recovery og humanistiske alternativer.

Tore Ødegård

Redaktør

Psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Medkamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Han har bakgrunn fra kommunalt psykisk helsearbeid. Er associate of International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Anika

Redaktør Barn og unge

Anika er prosjektarbeider i Forandringsfabrikken og har et særskilt ansvar for å redigere og legge ut tekster fra barn og unge og relevante arrangementer eller nyheter. Anika ivaretar at barn og ungdom får en tydelig stemme hos Mad in Norway

Are Stenfelt-Nilsen

Podcastansvarlig

Are er til daglig ansatt som erfaringskonsulent i Stangehjelpa i Stange kommune. For Mad in Norway har han ansvar for produksjon av podcasten Birgit inviterer. Are er også musiker og lydmann. Han har laget jingelen til podcasten.