Medisinfritt tilbud i fare: – Vil være et enormt tilbakeslag for nytenking innen psykisk...

Det medikamentfrie tilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø trues med nedleggelse. Dette til tross for pasientenes gode erfaringer med å få jobbe seg gjennom utfordringene uten medisinering. Nå må det politiske grep til for å redde den recovery-orienterte enheten.

Lite nytenking i ny rapport om psykisk helse

- Mer av det som ikke fungerer. Psykologspesialist Birgit Valla er kritisk til den medisinske tankegangen i Regjeringens rapport "Forenkling og forbedring".
Psykiatriens høyborg – et glasshus i oppløsning?

Psykiatriens høyborg – et glasshus i oppløsning?

Psykiatritoppenes forsøk på å stilne motstemmene har resultert i det motsatte. Nå kommer kritikken også fra egne rekker. Det kan være gode nyheter for medisinfrie alternativer.

Psykisk sykdom – vår tids største misforståelse?

- Jeg har lyttet til hundrevis av historier, og da finner vi alltid en årsak til de psykiske plagene. Psykologspesialist Birgit Valla mener psykiatrien ikke er i stand til å ta inn over seg at vitenskapen bak de psykiatriske diagnosene praktisk talt er tom.
Solen - Munch

Hva må gjøres med de psykiske helsetjenestene?

Les hele artikkelen som beskriver hva Mad in Norway mener er hovedproblemene med dagens psykiske helsetjeneste - og hva som må endres. Du finner den nederst på denne siden.

Selvmord innen psykisk helsetjenester

Redaksjonen i Mad in Norway har lest i Dagbladet om klagesakene overfor Hurdalsjøen Recoverysenter. Det er alltid tragisk med selvmord, og ekstra ille at...
stopp tvangslovgivningen i psykisk helsefeltet

Stans tvangsbehandlingen i psykisk helsefeltet

GENEVA (28. mai 2021) – FNs menneskerettighetseksperter oppfordrer Europarådet til å trekke utkastet til tilleggsprotokoll til Oviedo-konvensjonen. Tilleggsprotokollen opprettholder en tilnærming til psykisk helsepolitikk og praksis som er basert på tvang. Dette er uforenlig med moderne menneskerettighetsprinsipper og standarder.

Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk helse

I kjølvannet av pandemiens tiltak er psykisk helse blitt et svært aktuelt tema. Tiltakene har rammet folkehelsa hardt, og det er stor pågang på...

Menneskerettigheter for alle – CRPD inn i norsk lov!

Ett av de mange tankekorsene på feltet for psykososial helse er at vi bare holder oss med syke, lidende og pasienter, mens det for...

Flaue bidrag fra psykiatere i BBC-reportasje om medikamentfrie tilbud i Norge

Feltet for psykososial helse er stort og mangslungent. Noen tjenester fungerer for noen utfordringer, for noen mennesker, på et eller annet tidspunkt, i en...

Er Norge i ferd med å få et utdatert helsevesen?

Antall veiledere, retningslinjer og forskrifter for hva man skal gjøre innen helsetjenestene har eksplodert de siste tiårene, angivelig for å sikre kvalitet. «Å dekke ryggen» er et velkjent begrep blant offentlig ansatte, der målet er å tilfredsstille tilsynsmyndighetene, heller enn å gjøre det som er best for pasienten.

Narkotika mot depresjon? – Bruk av ketamin bør frarådes i Norge

Ketamin har fått markedsføringstillatelse i Norge som legemiddel mot depresjon. Det er meget prisverdig at konstituert overlege i psykiatri ved Lovisenberg sykehus, Erling Gilhus...