Redaksjonen i Mad in Norway har lest i Dagbladet om klagesakene overfor Hurdalsjøen Recoverysenter. Det er alltid tragisk med selvmord, og ekstra ille at det skjer når en pasient er innlagt i spesialisthelsetjenesten. 

I Dagbladets fremstilling savner vi imidlertid en grundigere opplysning om selvmord i psykisk helsevern og generell informasjon om klager rettet mot spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse.

NRKs nyhetssending, Dagsnytt 18, brukte 04.01.2022 i sin sak «Svikt i privat behandling» det tragiske selvmordet ved Hurdalsjøen Recoverysenter. Det kom opp som innledning i en debatt mellom Arbeiderpartiet og Høyre om Fritt behandlingsvalg. Det kunne vært naturlig å si noe mer om antallet selvmord og klagesaker som gjelder alle, inkludert statlige institusjoner. Private har like store krav til kontroll og sikkerhet som innenfor det offentlige. Klagesaker og tilsyn skjer også i stor grad overfor offentlige sykehus. 

NRK hadde i 2018 er hel serie saker om selvmord på generell basis og i den anledning også enkeltsaker der etterlatte etter selvmord ble intervjuet. 

NRK ved Annemarte Moland og Ingeborg Rygh Hjorthen avdekket selvmord i psykiatrien i en serie saker der overskriften var: 200 saker – bryter loven annenhver gang

Hver dag oppsøker hundrevis av nordmenn psykiatrien for å få hjelp. Annenhver dag tar én av disse pasientene sitt eget liv. NRK-journalistene gikk i dybden på problematikk rundt selvmord, og redaksjonen i Mad in Norway vil anbefale dere som er interessert i denne tematikken om å lese saken direkte på NRKs nettside. Der viser de til at det i forbindelse med selvmordene som skjedde på institusjoner, så hadde sykehusene brutt loven i nesten halvparten av dem.

I NRK-saken opplyses det at av de 200 selvmordene NRK har gransket, skjedde 117 blant polikliniske pasienter. 56 pasienter tok livet av seg mens de var skrevet inn på sykehus eller en annen psykiatrisk institusjon.

I samme sak opplyses det at det til tross for så mange selvmord, så ble ikke sikkerheten vurdert av fylkesmenn i 20 av de 28 sakene der pasienter tok sitt eget liv inne på avdelinger. 

Her er lenke til metoderapporten om SKUP-saken «Selvmord i psykiatrien» av Annemarte Moland og Ingeborg Rygh Hjorthen, NRK.

NRK_Selvmord_i_psykiatrien_SKUP1.pdf

Som disse sakene viser, er selvmord et stort problem innenfor de offentlige helsetjenestetilbud og ikke særskilt innen private tilbydere av psykisk helsetjenester. Sorgen og fortvilelsen som rammer de etterlatte er uansett like tragisk, for selvsagt tenker man at det alltid vil være slik at vi har ingen å miste.