Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Panelsamtale med tema: Støtte ved ekstreme tilstander, psykose og dissosiasjon

Mad in America inviterer til en spesiell panelsamtale: Støtte ved ekstreme tilstander, psykose og dissosiasjon Sted: online Tid: Lørdag 9. mars kl 20.00-21.30

Filmen The Recovery Channel og panelsamtale på Human filmfestival

Visning av filmen The Recovery Channel regissert av Ellen Ugelstad. Filmen etterfølges av samtale med fokus på tvang og menneskerettigheter.  Tid: Tirsdag 5. mars kl 17.30 Sted: Vega Scene

Opptak fra fagkonferanse om medikamentfri behandling i Tromsø

Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) arrangerte en fagkonferanse om medisinfri behandling 22. og 23. januar 2024. Vi deler her opptak fra konferansen og fra en paneldiskusjon som ble arrangert i Tromsø i forbindelse med konferansen.

Fagdager om medisinfrie tilbud i Tromsø 22. og 23. januar

Medikamentfritt behandlingstilbud inviterer alle interesserte til to-dagers gratis fagkonferanse om medisinfrie tilbud i Fyrhuset ved UNN Åsgård.  Medisinfrie behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser kom på plass etter påtrykk fra brukerorganisasjonene og etter en ordre fra helseministeren i 2015. Vi ønsker å løfte fram kunnskap og erfaringer fra disse relativt nye behandlingstilbudene og holde den faglige dialogen varm.

Delte erfaring og kunnskap om nedtrapping av psykiatriske medikamenter

Gi menneskelig støtte og vit hva dere gjør. Med kunnskap fra forskeren Anders Sørensen og erfaring fra overlevere ga årets Mad in Norway-seminar håp for de som ønsker å slutte med psykiatriske legemidler. Her får du en oppsummering og mulighet til å se innslagene fra seminaret.
Mad in Norway-seminar 1. desember 2023 - Trygg nedtrapping av medikamenter

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.
Mad in Norway-seminar 1. desember 2023 - Trygg nedtrapping av medikamenter

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

Debattmøte 10. oktober: Fremtidig behandling – hva ønsker vi?

Arrangør: Aurora støtteforeningSted: Skram, Litteraturhuset i OsloTid: Tirsdag 10. oktober kl. 18.00 - 20.30Gratis - ingen påmelding AURORA støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer er...

IIPDW tredje webkonferanse om nedtrapping 20. og 21.oktober

Internasjonalt Institutt for nedtrapping av psykiatriske legemidler (IIPDW) arrangerer den tredje webkonferansen om nedtrapping. Fredag 20.oktober kl.16.00 Lørdag 21.oktober kl.16.00 Lenke til program og påmelding:...
Mad in Norway-seminar 1. desember 2023 - Trygg nedtrapping av medikamenter

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Psykofarmaka er mer vanedannende og forårsaker langt større nedtrappingsproblemer enn fagfolk og legemiddelprodusenter har vært villige til å innrømme. I dag er det anerkjent at man har undervurdert antall tilfeller, alvorlighetsgraden og varigheten på nedtrappingsproblematikk, og også i hvilken grad mennesker trenger støtte i disse prosessene. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

Opptak fra Amaliedagene 2023

Her kan du se opptak fra Amaliedagene 19. til 22. august 2023 på Litteraturhuset i Oslo. OM AMALIEDAGENE Amaliedagene er en psykisk helse-konferanse over flere...
NASJONAL KONFERANSE FOR RECOVERY - 26. SEPTEMBER 2023 - DIGITALT

Nasjonal konferanse for Recovery 2023

De regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum har gått sammen med en rekke andre aktører om å arrangere en årlig Recovery-konferanse som skal løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Livestream foredrag om nedtrapping med Anders Sørensen og Laura Delano 7. oktober

Inner Compass Initiative presenterer: VITENSKAPEN OG KUNSTEN Å SLUTTE MED PSYKOFARMAKA. Foredrag med mulighet for spørsmål og svar. Lørdag 7. oktober 2023 kl. 16.00-19.00 (norsk tid)