Dialog helbreder – men hvorfor?

- Psykose er ikke sykdom, men menneskets forsøk på å aktivere egne mentale ressurser i en ytterst ekstrem situasjon. Der psykiatrien kan avfeie uvanlige opplevelser som vrangforestillinger, ser finsk professor en vei til helbredelse gjennom nysgjerrighet og utforsking.

Rosa Parks bor ikke i Nordvik

Kan ikke noen forske på Lars Bremnes? Hva er det som rører seg i hodet og hjertet på en mann som leverer en tekst som Spelle for de gale et kvart århundre etter den første opptrappingsplanen for psykisk helse? Nesten to hundre år etter at den første interesseorganisasjonen for mennesker med psykososiale utfordringer ble etablert? Femten år etter tv-aksjonen Hjerterom?

Ikke helt på høyden

Trond F. Aarre er en produktiv forfatter. Etter å ha lest to av hans tidligere bøker, Manifest for psykisk helsevern (Universitetsforlaget, 2010) og En mindre medisinsk psykiatri (Universitetsforlaget, 2018), tar jeg sjansen på å påstå at Trond F. Aarre er den norske psykiateren som over tid har bidratt mest og best når det kommer til å kle av faget psykiatri og den derpå hvilende praksis i psykisk helsevern.

Modig og viktig om hjelp til familier

Bokomtale: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. En lærebok for terapeuter og veiledere. Av Anne Hilde Vassbø Hagen, Bente Austbø, Vanja Hjelmseth og Joanne Dolhanty. Gyldendal, 2019 Det kan kanskje...

Velferdsstat eller konkurransestat? Om staten som operativsystem for helse- og velferdsapplikasjoner

Halvard Vike, Bengt Karlsson, Rolf Sundet (red.) Velferdsstatens transformasjoner Fagbokforlaget 2022 364 sider ISBN trykt utgave: 978-82-450-4091-3 ISBN elektronisk utgave: 978-82-450-3985-6 DOI: https://doi.org/10.55669/oa2009 Det å vokse opp i en velferdsstat har helt...

Lettlest, god og nyttig bok for alle marginaliserte grupper

Lisa Esohel Knudsen Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet Res Publica Oslo 2022 187 sider ISBN 9788282262507 ... Når man skriver og snakker om likestilling, diskriminering og hatprat, er det gjerne...

Psykiatriens «blinde flekk»

Om tidligere NIMH-direktør Thomas Insels nye bok:Healing - Our Path from Mental Illness to Mental Health Thomas Insel var direktør for NIMH, USAs nasjonale institutt...

Thomas Insel og den psykisk helsetjenestens framtid

Kommentar til Thomas Insel nye bok. På tross av vektlegging av sosiale faktorer fastholdes en medisinsk forståelsesramme for psykiske vansker.

Et skarpt blikk på det å være ungdom i vår tid

Per Are Løkke: Ungdommens transformasjoner. Ni essays om å forstå ungdomsfasen. Gyldendal Norsk Forlag, 2021 «Essay» betyr «forsøk», lærte jeg på ungdomsskolen. I «Ungdommens transformasjoner» opplever...

Imperiet må falle

Ragnfrid Kogstad Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern Abstrakt forlag, 2021 182 sider ISBN 978-82-7935-405-5 Hvorfor får tilsynelatende flere og flere psykososiale utfordringer? Hvorfor har så mange redusert psykososial...

A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs

Joanna Moncrieff, 2020 PCCS Books Som en av grunnleggerne av Critical Psychiatry Network, og kjent for sin kritikk av medikamentbruk innen psykisk helsetjenester, er det liten...

Boklansering: Selvmordsforebygging av Heidi Hjelmeland

Tid: Torsdag 10. mars kl 18.00 til 19.15 Sted: Halvbroren Bokkafé, Akersgata 47/49 Lanseringen streames også. Følg med på arrangementet på Facebook, der lenke...

Skattkiste om medvirkning

Rita Sørly, Bengt E. Karlsson og Tommy Sjåfjell (red.) Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-03594-9 244 sider -Drep meg, herre konge, men ikke med brukermedvirkning!...

Medisinering med bismak – om forbruket av medisiner i psykiatri, eldreomsorg og ADHD-behandling

Av Åse Dragland Flux forlag, 2021 «Medisinering med bismak» er en kortfattet bok, som på 120 sider oppsummerer en del sentrale forskningsfunn og debatter innen medisinbruk...

En lesning av Tor-Johan Ekelands essay «Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform»

Tor-Johan Ekelands kritikk av psykisk helsevern er ikke høylytt, men desto grundigere. Den handler om selve kunnskapsgrunnlaget denne tjenesten er bygd på. Eller, den...