– Det gir meg ei sorg å møte behandlarar i psykiatrien som har mista...

At styret i Norsk psykiatrisk foreining framleis tviheld på ei forståing om at medisiner mot "hjernesjukdom" er god og rett behandling, er svært vanskeleg for mange av oss å forstå. Viviann Karlsbakk har kjend på kroppen korleis vrangførestillinga i deler av psykiatrien forsvarer at menneske blir utsett for tvang, overgrep og krenkingar.

En utsatt mann forteller

Jeg er en 61 år gammel mann som i vel 40 år har slitt med søvnproblemer, depresjon og angst. Det gikk mange år inn...

Mitt første møte med psykiatrien

14. februar 1994. De syttende olympiske vinterleker er i full gang på Lillehammer. Den som ikke trosser sprengkulda på Stampesletta eller i Lysgårsdbakkene, sitter...

Vendepunktet. Jeg ble bedre ved å gå egne veier.

Å bestige et fjell kan kanskje sammenliknes med livets reise. De fleste fjellturene jeg har gått, starter med å gå igjennom skogen på egne...