Delvis seier i første runde i domstolene – menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern går til...

- Vi skal tilbake til tingretten for åra 2013 til 2021, konstaterer saksøker Inger-Mari Eidsvik. Høyesterett bestemte 3. mai at krav om fastsettelsesdom for brudd på menneskerettighetene skal fremmes til behandling i tingretten.

Menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern – rettsforhandlingene fortsetter

- Vi har tapt i Tingretten og i Lagmannsretten. No skal vi tilbake til Høgsterett, sier en kampklar Inger-Mari Eidsvik før saken på ny skal behandles i den øverste rettsinstansen i Norge.

BET-Recoveryutdanning i Tromsø starter i september

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak har gått sammen om å etablere en 1-årig utdanning i BET - Basal eksponeringsterapi og KYR - Komplementær ytre regulering.

Deltakere søkes til internasjonal online ECT-studie

University of East London søker deltakere til en internasjonal online-studie om elektrokonvulsiv terapi (ECT). Personer som har mottatt ECT-behandling, samt deres familie og venner, inviteres...

Høringsuttalelse til Nasjonal faglig retningslinje for behandling av Psykoselidelser – legemiddelkapitlet

Høringsnotatet hadde etter vår mening lagt svært snevre premisser. Vi så behov for å utfordre disse premissene og kritiserte bl.a. at man ikke berørte de ulike grunnforståelsene, menneskerettighetsarbeidet, nyere behandlingsforskning som støtter psykososiale tilnærminger, og de tydelige anbefalingene som skisseres fra FN, WHO og FNs høykommissær for menneskerettigheter. 

WHO og FN tar til orde for psykisk helsereform, men møter motstand

På Verdensdagen for psykisk helse intensiveres debatten om veien til et inkluderende og rettighetsbasert psykisk helsevern. (Denne artikkelen ble skrevet av Justin M. Karter i...

– Fryktelige usannheter fra Norsk psykiatrisk forening

- "Pilleskam"-kronikken fra styret i Norsk psykiatrisk forening inneholder så mange usannheter at de synes å lide av kollektive vrangforestillinger. Det skriver lege og vitenskapsmann Peter Gøtzsche i et innlegg hos Mad in America. Han plukker påstandene deres fra hverandre og mener løsningen er å la psykiaterne smake egen medisin.

Odd Volden tildelt prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern

- Gjennom sine skarpe analyser og innsiktsfulle tekster har han bidratt til å skape en viktig motvekt i debatten om psykisk helsevern. Slik begrunner juryen verdigheten av årets prisvinner.

Eksempler på menneskerettighetsbaserte tjenester fra WHO – veilederen

WSO har nå oversatt flere av kapitlene i WHO-veilederen «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud», som Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights – lanserte i 2021. Veilederen...

BET-Recoveryutdanning kull 2 starter i Tromsø

FRA AVHENGIGHET MOT AUTONOMI – KOMPLEMENTÆR YTRE REGULERING (KYR) SOM SIKKER BASE. Søknadsfrist 15. mai. Lenke til informasjon om utdanningen på Vestre Viken sin webside: BET-Recoveryutdanning...

Ny utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser

Ved Universitetet i Agder (UiA) kan vi nå tilby videreutdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser. Utdanningen er på 20 studiepoeng og vil gå...

En håpefull nettbasert workshop om radikale endringer med professor Peter Kinderman

Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved University of Liverpool, tidligere president i British Psychological Society og forfatter av "A Manifesto for Mental Health", argumenterer for en radikal endring i hvordan vi tenker om psykisk helse.

Åpningsseminar for Menneskerettighetsstiftelsen ReDo

Kampen mot krenkelser, overgrep og tvang - dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern Litteraturhuset i Oslo, Skram-salen Lørdag 25. mars kl. 11 – 16 Dørene åpnes 10.30...

Opptak fra seminaret Recovery og Menneskerettigheter publisert

Seminaret 6. mars på Litteraturhuset ble arrangert av Recoverystiftelsen. Det ble en innholdsrik kveld med fokus på recoveryorienterte tjenester, hvor det ble løftet frem...

Bli støttemedlem i Mad in Norway

Mad in Norway mottar ikke støtte fra myndighetene. Vi er derfor avhengig av bidrag fra privatpersoner og organisasjoner for å kunne fortsette arbeidet, arrangere...