Psykiske plager er ikkje sjukdom

- Tanken om at psykiske plager er sjukdomar, har ført til mange av dei alvorlege problema som psykisk helse-feltet slit med. Psykiatar Trond F. Aarre forklarar korleis diagnostikken flytter merksemda fra problemas sosiale årsaker til den einskilde som ber påkjenningane.

Rapport fra innsiden av psykiatrien: – Medikamenter gis med tvang – hindrer naturlig tilfriskning

- Pasienter i psykiatrien er stort sett vanlige folk som har vært utsatt for traumer eller store emosjonelle påkjenninger. Psykiatrierfarer Gunn Helen Kristiansen mener at praktiske tiltak, omsorg og samtaler er god hjelp når fornuften er satt ut av spill.

Hvis psykose ikke er sykdom, hva er det da?

- Psykosen, eller galskapen, er et fenomen dypt forbundet med den menneskelige eksistens. Ikke fordi den er forståelig, da var det jo ikke galskap lenger, men fordi den negerer det forståelige, det vi til daglig identifiserer som normalitet. Tor-Johan Ekeland reflekterer over psykiatriens utvikling og posisjon.

Å halda seg til si eiga sak

- Eg er ingen prinsipiell motstandar av medikamentbruk i psykisk helsevern. Eg har heller ikkje påstått at medikamenta ikkje verkar. Også lobotomi verka. Spørsmålet er korleis dei verkar, på kva måte og med kva slags konsekvensar. Tor-Johan Ekeland svarer styret i Norsk psykiatrisk forening.

Nullvisjonen for selvmord kan hindre mennesker i å utvikle viljen til å leve

- Selvdødens kraft er ikke et avvik fra normalitet eller patologi, men snarere en menneskelig, altfor menneskelig handling, som bunner i livets konstante ustabilitet, skjørhet og smerte, og vitner om en tilværelse som er gått ut av ledd og blottet for enhver form for trygghet og mening, skriver filosof Farhan Shah.

Faglig maktarroganse fra Norsk psykiatrisk forening

En medisinsk modell kan kanskje passe perfekt dersom vi står overfor en reell sykdom. Problemet ledende norske psykiatere totalt overser, er at den medikaliserte behandlingen de tilbyr både er sykeliggjørende og skadelig, skriver pedagog og forfatter Svenn Erik Knutsen.

Kven bør skamme seg?

Norsk psykiaterforeining har nyleg hengt seg på samtidas skambølge og konstruert omgrepet pilleskam. Å setje pasientar og brukarar på barrikadane for eiga profesjonsinteresse er ein gamal strategi. Den er framleis skammeleg, skriv Tor-Johan Ekeland.

Vi kan finne styrke og mening i utforsking av åndelige kriser

- Åndelige opplevelser bør forstås som verdifullt for tilfriskning, og ikke behandles som sykdom eller galskap. Det sier den svenske sosialterapeuten Savannah Rosén.

Psykiatriske diagnoser sprer seg som virus på sosiale medier

Kanadiske forskere hevder at videodelinger på nettet får især tenåringsjenter til å adoptere symptomer hvor de selverklæres med «sjeldne» diagnoser. Dette fører paradoksalt nok til at de blir sett og akseptert som del av et fellesskap.

Hvordan få psykiatrien til å gi slipp på sitt skjøre kunnskapsgrunnlag?

- Politikere må ta mer ansvar ved å endre dagens maktskjevhet og gi feltet et mandat som kan gi en reell utvikling. Pedagog og forfatter Svenn Erik Knutsen vil at dialogen skal vinne terreng i den psykiske helsehjelpen.

Opptrappingsplanen for psykisk helse forholder seg ikke til internasjonale forpliktelser

- Mindre dignosebasert og mer personsentrert, rettighetsbasert og recovery-orientert. Fem ledende representanter fra Norsk sykepleierforbund påpeker at Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse og rus ikke følger sentrale føringer fra WHO, FN og Europarådet.

Snart vil alle kunne få en psykiatrisk diagnose: – Behandlingen gjør det verre

En ny studie fra Danmark viser at 80% av befolkningen i løpet av livet vil behandles for en "psykisk lidelse". Det vil lede flere til arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom.

Knuser myter om ADHD

Finnes det vitenskapelige bevis for at ADHD kan forklares som et genetisk eller nevrologisk fenomen? Overhodet ikke, mener Mad in Sweden-general Lasse Mattila. Han går grundig til verks for å avlive myter om den raskt voksende forekomsten av "lidelsen".

For mye eller for lite tilrettelegging for barn og unge?

Jeg har sjelden blitt så faglig overrasket som da jeg for nærmere to år siden leste psykolog Åshild Tellefsen Hålands fagspalte om tilretteleggelseskultur og...

Vi trenger å høre til. Lag plass!

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, men i Norge finner det gjerne sted markeringer i perioden 20. september til 20. oktober.  I 2023 er...