Fungerer det psykiske helsevernet som det skal?

- Det er tragisk at vi i Norge ikke tar vare på de medisinfrie tilbudene, når WHO går tungt ut og sier at den eneste veien framover er et psykososialt paradigme. Det vi trenger er så enkelt. Vi trenger menneskelighet og vi trenger at noen lytter når vi forteller historien. Professor emerita Ragnfrid Kogstad er første gjest ut i Pia Beate Pedersens gjenoppstartede podkast om psykisk helse.
Jim Gottstein | Too Evil to be Believable - Zyprexa Papers Expose Fraud | PI Podcast 50

Zyprexa Papers – Jim Gottstein avslører forfalskinga

I denne episoden av Psychology Is Podcast deler Alaska-advokat Jim Gottstein, forfattar av boka The Zyprexa Papers, avsløringa av legemiddelprodusenten Eli...
David Cohen | The Scientific Emptiness of Psychiatry | PI Podcast 48

‘Psychology Is’ Podcast 48: Psykiatrien er vitskapleg tom, med Dr. David Cohen

Oversatt fra Mad in America: Psychology Is’ Podcast: The Scientific Emptiness of Psychiatry, With Dr. David Cohen "Psykiatrien sin mest fundamentale karakteristikk er ignoransen”, ...