David Cohen | The Scientific Emptiness of Psychiatry | PI Podcast 48
David Cohen | The Scientific Emptiness of Psychiatry | PI Podcast 48

Oversatt fra Mad in America: Psychology Is’ Podcast: The Scientific Emptiness of Psychiatry, With Dr. David Cohen

«Psykiatrien sin mest fundamentale karakteristikk er ignoransen”, skreiv Raymond Dolan, i sin nyleg gjennomgang av psykiatrisk litteratur.

I denne episoden deler UCLA professor Dr. David Cohen eit utdrag frå denne studien og andre.

Den såkalla omsorga, dei mange elementa som danner psykisk helsefeltet, viser psykiatrien som vitskapleg tom.

Feltet består av psykiatrar, som primært agerer ved å skrive ut medikament – og som funderer sin praksis på «latterlege teoriar som fortløpande er avvist», som Dr. Cohen uttrykker det.

  • Velkomen til “Psychology Is”
  • Dr. Cohens profesjonelle virke
  • Det store bildet
  • Kjerneproblemet i moderne psykiatri
  • Ufrivillig psykiatrisk internering og medikamentbehandling
  • Blir samtykke fabrikkert?
  • Medikament (Stoff)
  • Pengeinteresser
  • Korleis blir psykiatriske medikament godkjende av FDA?
  • Kva seier dine kollegaer ved UCLA, om alt dette?

Lenke til podkasten med David Cohen på Youtube: David Cohen | The Scientific Emptiness of Psychiatry | PI Podcast 48