Støtt Mad in Norway

Mad in Norway mottar ikke støtte fra myndighetene. Vi er derfor avhengig av bidrag fra privatpersoner og organisasjoner for å kunne fortsette arbeidet, arrangere seminarer mm.

Alt arbeid med Mad in Norway blir nå gjort på frivillig basis av engasjerte mennesker som bruker fritiden sin på dette. Med økonomiske bidrag vil vi kunne ha en mer omfattende aktivitet.

Du kan støtte arbeidet ved å sende penger til Mad in Norways konto i Cultura Bank: 1254.63.16902

Eller ved å betale med Vipps til #764102 – Mad in Norway