Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk...

I kjølvannet av pandemiens tiltak er psykisk helse blitt et svært aktuelt tema. Tiltakene har rammet folkehelsa hardt, og det er stor pågang på...

Menneskerettigheter for alle – CRPD inn i norsk lov!

Ett av de mange tankekorsene på feltet for psykososial helse er at vi bare holder oss med syke, lidende og pasienter, mens det for...

Flaue bidrag fra psykiatere i BBC-reportasje om medikamentfrie tilbud i Norge

Feltet for psykososial helse er stort og mangslungent. Noen tjenester fungerer for noen utfordringer, for noen mennesker, på et eller annet tidspunkt, i en...

Er Norge i ferd med å få et utdatert helsevesen?

Antall veiledere, retningslinjer og forskrifter for hva man skal gjøre innen helsetjenestene har eksplodert de siste tiårene, angivelig for å sikre kvalitet. «Å dekke ryggen» er et velkjent begrep blant offentlig ansatte, der målet er å tilfredsstille tilsynsmyndighetene, heller enn å gjøre det som er best for pasienten.

Narkotika mot depresjon? – Bruk av ketamin bør frarådes i Norge

Ketamin har fått markedsføringstillatelse i Norge som legemiddel mot depresjon. Det er meget prisverdig at konstituert overlege i psykiatri ved Lovisenberg sykehus, Erling Gilhus...