Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk...

I kjølvannet av pandemiens tiltak er psykisk helse blitt et svært aktuelt tema. Tiltakene har rammet folkehelsa hardt, og det er stor pågang på...

Er Norge i ferd med å få et utdatert helsevesen?

Antall veiledere, retningslinjer og forskrifter for hva man skal gjøre innen helsetjenestene har eksplodert de siste tiårene, angivelig for å sikre kvalitet. «Å dekke ryggen» er et velkjent begrep blant offentlig ansatte, der målet er å tilfredsstille tilsynsmyndighetene, heller enn å gjøre det som er best for pasienten.

Lite nytenking i ny rapport om psykisk helse

- Mer av det som ikke fungerer. Psykologspesialist Birgit Valla er kritisk til den medisinske tankegangen i Regjeringens rapport "Forenkling og forbedring".

Selvmord innen psykisk helsetjenester

Redaksjonen i Mad in Norway har lest i Dagbladet om klagesakene overfor Hurdalsjøen Recoverysenter. Det er alltid tragisk med selvmord, og ekstra ille at...

Stans tvangsbehandlingen i psykisk helsefeltet

GENEVA (28. mai 2021) – FNs menneskerettighetseksperter oppfordrer Europarådet til å trekke utkastet til tilleggsprotokoll til Oviedo-konvensjonen. Tilleggsprotokollen opprettholder en tilnærming til psykisk helsepolitikk og praksis som er basert på tvang. Dette er uforenlig med moderne menneskerettighetsprinsipper og standarder.