Solen - Munch
Les hele artikkelen som beskriver hva Mad in Norway mener er hovedproblemene med dagens psykiske helsetjeneste – og hva som må endres. Du finner den nederst på denne siden.

De psykiske helsetjenestene i Norge er i krise. Altfor mange som tar kontakt for å få hjelp, opplever ikke bedring, og mange får for dårlig og for sen hjelp. Mad in Norway (MiN) mener at hovedproblemet er måten vi gir hjelp på. Det er behov for en grunnleggende endring i hvordan vi forstår psykisk helse og hvordan vi organiserer tjenestene som skal hjelpe folk.

Vi mener at det er behov for en kulturendring – et paradigmeskifte – innenfor de psykiske helsetjenestene. Vi må bevege oss bort fra en medisinsk og instrumentell forståelse av mennesket, og over på en relasjonell og humanistisk forståelse.

For å lykkes med dette, krever det at politikere og ledere på alle forvaltningsnivåer jobber sammen, støtter oppunder tilbud som jobber helhetlig og menneskerettighetsbasert, og, ikke minst, viser mot og vilje til å jobbe annerledes og til å lære av sine feil. Det finnes mange modige fagfolk og ledere allerede som våger å utfordre systemet – vi trenger flere!

Å kreve mer penger til det som ikke fungerer, er ikke svaret på utfordringene vi står overfor. Vår tese er at det finnes nok ressurser i offentlig sektor, men at de er organisert på feil måte. Vi bruker for mye tid på det som ikke oppleves som viktig for folk, men som er viktig for vår forvaltning av systemet.

Vi vil med dette dokumentet invitere politikere, byråkrater, interessegrupper og andre til å tenke grunnleggende nytt rundt hvordan vi forstår og kan organisere tjenestene rettet mot psykososial helse.

Last ned, les, og del!