Foto: Marie Von Krogh

Alle som arbeider i helsetjenestene, har plikt til å melde fra til tilsynsmyndighetene om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Helsepersonell skal med andre ord være pasientenes vokter overfor sin egen arbeidsplass. Det var denne rollen Målfrid Frahm Jensen til de grader fikk kjenne på da hun varslet om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass Stavanger universitetssjukehus i 2014. Dette satte uante krefter i sving, noe Målfrid beskriver i sin bok Varsling – Med utgangspunkt i helsetjenesten. I boken har hun fått med seg fem andre fagpersoner som skriver om temaet varslingsplikt, innsynsrett, arbeidsmiljø- og kultur, ytringsfrihet og manglende varslervern. I podkasten snakker vi også om den fryktkulturen som råder i helsetjenestene, og hvorfor det har blitt slik.

Målfrid er en engasjert person som har vært tillitsvalgt i ulike pasient- og brukerorganisasjoner og innen yrkeslivet. Hun er utdannet hjelpepleier og arbeidet som erfaringskonsulent fra 2009 til 2015 ved Stavanger universitetssjukehus. For sitt utrettelige pågangsmot har hun mottatt både Tabuprisen og Ytringfrihetsprisen. Hun har også fått Global Award i 2003, utdelt i New Orleans for diabetesarbeidet, samt ble årets foredragsholder ved Stavanger universitetssjukehus i 2009.

Da Målfrid varslet, merket hun at hun blandet seg inn i noe hun ikke burde, men som hun hadde en plikt til å gjøre. Dører som før stod åpne, ble lukket, og det ble et kaldere klima. Til slutt ble situasjonen på arbeidsplassen så uholdbar at hun sa opp sin stilling.

Målfrid setter stor pris på all støtte hun har fått fra allmennheten, enkeltpersoner, akademia og ikke minst fra familie og nære venner. Uten en fantastisk ektefelle vet hun ikke hvordan det hadde endt.

I dagens episode får du høre hennes historie.

LENKER:
Nyheter
NRK Rogaland 2017 https://www.nrk.no/rogaland/xl/varsleren-pa-psykiatrisk-avdeling-1.13529237
NRK Rogaland 2019 https://www.nrk.no/rogaland/sjefen-sjekket-om-hun-kunne-legges-inn-1.14470702
Fagbladet 2020 https://fagbladet.no/nyheter/malfrid-varslet-om-tvangsbruk-pa-den-psykiatriske-avdelingen-sa-vurderte-sjefen-a-fa-henne-innlagt-6.91.729570.48734b41b7

Intervju
KBT Kompetansesenter for brukermedvirkning og tjenesteutvikling
https://kbtkompetanse.no/varsling-pa-timeplanen-hva-gjor-du-om-du-oppdager-kritikkverdige-forhold-pa-arbeidsplassen-din/

Debatt
Stavanger Aftenblad https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/9KxKoM/gjenskinnet-av-en-fryktkultur-i-helsetjenesten
Dagens Medisin https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/04/24/kvalitet-og-sikkerhet–et-mantra-uten-mening/

Priser
Tabuprisen https://www.psykiskhelse.no/nyheter/tabuprisen-til-målfrid-j-frahm-jensen
Ytringsfrihetsprisen https://www.usn.no/nyhetsarkiv/ytringsfrihetspris-til-malfrid-j-frahm-jensen

Bok om varsling
Universitetsforlagets blogg https://ublogg.no/varsling-setter-uante-krefter-i-sving/
Innholdsfortegnelse og innledning https://issuu.com/universitetsforlaget/docs/sider_fra_9788215035345_frahm_jensen_varsling_ny_t