Allerede som psykologistudent så Anders at psykiatriske medikamenter sto i veien for å hjelpe folk med psykiske vansker. Hans interesse for medisin ledet han til videre studier. Nå hjelper Anders folk med nedtrapping og deler viktig kunnskap om de skadelige og avhengighetsskapende legemidlene.

Anders Sørensen er en dansk psykolog, som også har en doktorgrad i nedtrapping av psykofarmaka. Som student interesserte han seg først og fremst for psykoterapi og hvordan man kunne hjelpe folk med følelsesmessige vansker. Men så oppdaget han medikamenter dempet følelsene på en slik måte at det kom i veien for å faktisk jobbe med dem.

Krysset faggrenser

Anders var også interessert i biologi, og som student hadde han et rykte på seg som «han der som var interessert i medisinen».  Han begynte derfor allerede som student å arbeide terapeutisk med å hjelpe mennesker å trappe ned på medikamentene, når de selv ønsket det.

Da oppdaget han raskt hvor vanskelig dette var, mye vanskeligere enn det som stod i lærebøkene. Denne interessen førte først til en ‘spesiale’ (hovedoppgave på studiet) og så en PhD om nedtrapping. I dag jobber Anders med å hjelpe mennesker med nedtrapping og spre kunnskap gjennom undervisning og foredrag. I Danmark holder han et to-dagers kurs om nedtrapping som en del av psykologers utdanning, noe som er ganske så unikt.

Kliniske erfaringer harmonerer ikke med pasientenes

For å belyse hvor viktig dette temaet er og hvor lite kunnskap som finnes der ute, vil jeg trekke frem en debatt jeg leste i Tidsskrift for norsk legeforening for et års tid siden. Psykiater, overlege og professor ved NTNU Arne Vaaler tar i et debattinnlegg opp problemet med avhengighet av antidepressiva, og skriver (blant annet) at: Seponeringssymptomer etter bruk av antidepressiver er hyppigere, mer langvarige og alvorligere enn tidligere hevdet. Av sine kollegaer blir han møtt med en diskusjon om hvordan man definerer avhengighet, noe som egentlig bare er en avsporing. Dem om det.

Det jeg reagerte mest på var to psykiatere som med lang erfaring skrev at seponeringsreaksjoner var noe de sjelden så. De skriver at det undrer dem at lang klinisk erfaring harmonerer så dårlig med den forskningen på området som Vaaler trakk frem. Det som undrer meg er vel heller at to psykiatere sin lange kliniske erfaring harmonerer så dårlig med pasienters erfaringer på området. Og man kan spørre seg hva de egentlig får med seg av det som skjer innen feltet.

Anders Sørensen forstod dette allerede som student, mens enkelte psykiatere synes å være blinde etter år med erfaring. Nå er det på tide at helsefeltet får opp øynene.

Kommer til Oslo

1. desember kommer Anders kommer på Litteraturhuset i Oslo til Mad in Norways årlige desemberseminar. Hans foredrag bør høres av alle som jobber i helsefeltet. Trygg nedtrapping er helt klart ikke noe vi kan overlate til legene alene, men er et felles ansvar. På seminaret får dere også møte to personer med erfaring med nedtrapping, og en fastlege. Nydelig sang blir det også.

Hør også samtalene:

#38 – Andreas J. Heck / Hvordan virker psykiatriske medikamenter, hvordan trappe ned, og når kan de være nyttige

#39 – Andreas J. Heck / Biologien og psykiske vansker

#2 Birgit inviterer – Magnus Hald / Om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling