I dag snakker jeg med Magnus Hald om myten om kjemiske ubalanser i hjernen, medikamentbruk, nedtrapping og behandling uten medikamenter. Magnus Hald er psykiater og overlege ved medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har en lang karriere bak seg i psykisk helsevern og har bred erfaring med de temaene vi tar opp idag. Magnus har lenge vært engasjert i opprettelsen av medikamentfrie tilbud i Norge, og mener dette bør være en rettighet for alle.

Magnus Hald er selv opplært i en nettverksorientert tenkning, der han i gruppe sammen med Tom Andersen var opptatt av hvorfor problemer oppsto hos mennesker ut fra hva de hadde opplevd. Denne tenkningen har han hatt med seg gjennom karrieren, og stilte tidlig spørsmåltegn ved hvordan psykisk helsevern tar utgangspunkt i kategorier og rammer som ikke passer for mennesker; både når det gjelder diagnoser, retningslinjer og pakkeforløp. Mennesker passer rett og slett ikke inn i en slik tenkemåte.

I samtalen forklarer Magnus oss myten om kjemiske ubalanser i hjernen, og om medikamenter som angivelig skal rette opp disse. Medikamenter virker på hjernen, men ikke nødvendigvis slik vi er blitt fortalt av legemiddelindustri og dens markedsførere. Medikamentbruk på kort og lang sikt blir drøftet, og vi snakker om nedtrapping, og om hvorfor det kan være vanskelig.

Til slutt forteller Magnus om det medikamentfrie tilbudet i Tromsø, og hvordan de jobber der. Tilbudet er allsidig, og tilpasses den enkelte. Og som Magnus sier til slutt, det er ikke slik at behandling nødvendigvis er det som gjør at man får det bedre. Man må se på hele livet til mennesket, slik at den enkelte kan finne sin egen vei.

Takk til Are Stenfeldt-Nilsen for jingle og teknisk hjelp med podcasten.