Stine Lauritzen og Marianne Furuli har vært mine kollegaer i Stangehjelpa i Stange kommune gjennom mange år. Stine er fagleder for arbeidet med førskolefamiliene, og Marianne er fagleder for helsefremmende team som jobber mest med voksne. Stangehjelpa er en kommunal tjeneste for familiehjelp, rus og psykisk helse for alle aldre. Tjenesten er bygget opp basert på tilbakemeldingene fra de som har behov for hjelp.

I Stangehjelpa brukes et tilbakemeldingsverktøy som kalles FIT, Feedback-informerte tjenester, noe vi stadig referer til i samtalen. Det er et veldig enkelt verktøy som skal hjelpe de ansatte å rette oppmerksomheten mot hva de som oppsøker hjelp mener er viktig, og ta utgangspunkt i det. De som oppsøker hjelp får fortelle hvordan de har det med deres egne ord, og hvordan de opplever samarbeidet. Det er Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, som har ansvar for FIT i Norge. Dere kan lese mer om FIT på deres hjemmesider, www.napha.no under Tilbakemeldingsverktøy, eller på mine hjemmesider www.birgitvalla.no. Dere kan også lese om FIT på Scott Miller sine hjemmesider eller International Center for Clinical Excellence (ICCE)

I denne samtalen skal dere få høre hvordan det var å jobbe der, hvor tøft det var å legge vekk gamle måter å jobbe på, men også hvor spennende det ble å jobbe på en ny måte. Ingen er bedre til å beskrive dette enn Stine og Marianne. Stine og Marianne hadde et foredrag om Stangehjelpa på Mad in Norways seminar på Litteraturhuset 3 desember. Dette er tilgjengelig på våre nettsider. Jeg omtalte også Stangehjelpa i min velkomsttale på seminaret.

Dette var årets siste samtale. Riktig god jul og godt nyttår til alle sammen. Vi høres igjen i januar.

Det er skrevet om Stangehjelpa både i artikler og bokkapitler:

Bøker:

Valla, Birgit (2014) Videre. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre

Bargmann, Susanne (red) (2017) Feedback Informed Treatment – en grundbog. Kapittel 12: Implementering af FIT i Stange kommune

Kolstad, Arnulf og Kogstad, Ragnfrid (red) (2019) Medikalisering av psykososiale problemer. Kapittel: Stangehjelpa – Mot en ny psykisk helsetjeneste.

Stangehjelpa er også omtalt i Trond Aarres En mindre medisinsk psykiatri (2018)

Artikler:

Valla, B (2016). Endringsbransjen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 53 (7).

Valla, B (2017). Vi må endre systemet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 55 11).

Valla, B. (2020). Diagnosemakt fremfor fag?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 57 (7).

Miller, S.D., Hubble, M., & Valla, B. (2020). Braving the unknown. The Psychotherapy Networker. September/October.