Å se helhetlig på mennesket er en viktig del av Mad in Norways visjon, og noe jeg alltid har vært opptatt av. Jeg har i mange år søkt etter gode måter å jobbe med både kropp, hode og sjel hos de menneskene som kommer til meg for å få hjelp. Mitt møte med Vera R. Fryd Lyngmo har hjulpet meg i denne søken. Vera jobber som universitetslektor i pedagogikk ved NTNU og har en master i rådgivning og terapeutisk kommunikasjon, samt en bachelor i pedagogikk og sosialantropologi. Hun har en bistilling som rådgiver i studentsamskipsnaden i Trondheim, og har sin egen praksis.

Vera kom over arbeidet til en mann som heter Eugene Gendlin i 2008. Gendlin ønsker at mennesker skal finne sin egen vei ved å rette oppmerksomheten innover, for å fornemme hva som foregår i hele seg, der kroppen spiller en stor rolle. Gendlin, som kom med sin første bok om temaet i 1978, beskriver hvordan man kan få direkte tilgang til kroppens kunnskap, for å hjelpe seg selv med egen utvikling. Vera har jobbet med denne tilnærmingen i mange år, holder kurs, og oversatt noen tekster som er skrevet om det Gendlin kaller Focusing.

Dere kan finne ut mer om Vera på hennes hjemmeside gsfocusing.net, den er på norsk, eller gsfocusing.com som er på engelsk. I samtalen i dag skal vi snakke om det Gendlin fant ut og hvordan man kan anvende dette i møte med folk.

Artikkel oversatt til norsk av Vera:

’Offeret’, ’Kritikeren’ og den Indre Relasjon; Focusing med den delen som ønsker å dø av Barbara McGavin

Den internasjonale hjemmesiden for Focusing: The International Focusing Institute

Eugene Gendlins bok, klassikeren Focusing

Bok av Ann Weiser Cornell: The Power of Focusing