Hvorfor har det blitt som det har blitt på psykisk helsefeltet? Hvordan har vi kommet hit vi er i dag? Dette er spørsmål som dagens gjest har vært opptatt av i en årrekke, og han har spesielt løftet frem de motsetningene som finnes innen psykisk helse. Tor-Johan Ekeland er professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Volda, og en bauta for oss som jobber i feltet. Vi hadde simpelthen ikke greid oss uten Tor-Johan.

I dagens episode skal vi ta et dykk i historien. Tor-Johan sier at det er for få som kjenner psykiatriens historie, og at vi trenger å forstå den for å vite hvordan vi skal gå fremover. Vi har forsøkt å få til endring før, men vi hopper over de grunnlagsproblemene som finnes på feltet, og da blir ofte nissen med på lasset. Vi skal også snakke om hvordan systemene både skaper og opprettholder problemene vi har, og spesielt hvordan tilsynene, slik de praktiseres i dag er mer til skade enn gagn. Og Tor-Johan skal fortelle oss hvordan han ser fremtidens tjenester, basert på en annen kunnskapsforståelse.  

Artikler og referanser fra dagens episode:

Tor-Johan Ekeland:
Evidensbasert behandling: kvalitetssikring eller instrumentalistisk mistak. 1999.

Sjelens ingeniørkunst. Om psykologien og psykologenes selvforståelse. 2012

Klinisk autonomi i evidensens tid. Styringspolitiske utfordringer for klinisk praksis. 2016

Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform

Sunniva Ørstadvik:
Tid for endring i kunnskap, makt og kultur. 2008

Bruce Wampold:
The Great Psychotherapy Debate. 2015 (bok)