Feltet for psykososial helse er stort og mangslungent. Noen tjenester fungerer for noen utfordringer, for noen mennesker, på et eller annet tidspunkt, i en eller flere sammenhenger. Mange forsøk på tjenester har historisk og samtidig vært til større skade enn de har vært til nytte. Å unnlate å erkjenne dette er benekting. Å forsøke å tilsløre dette er simpelt.

I møte med kritikk av mainstream psykiatrisk ideologi, teori og praksis, forekommer det hyppig at forsvarerne etterlyser «en balansert kritikk». I noen tilfeller er nok dette fortsatt på sin plass, men som følge av at psykiatrikritiske pasienter, brukere, pårørende, fagfolk, forskere, tilsynsmyndigheter, journalister, borgere og organisasjoner organiserer seg stadig bedre og smartere, ser vi nå like ofte at det er psykiatere, psykologer og sykepleiere som fremstår som «ubalanserte» i sin tro på at kritikk og alternative tjenester fortsatt kan møtes med forsøk på avsporing og latterliggjøring.

BBC har laget et radioinnslag og skrevet en artikkel om de norske forsøkene med medisinfrie tilbud (Medikamentfritt tilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge og BET ved Vestre Viken). I et forsøk på å skape balanse møter vi dessverre i samme reportasje to professorale psykiatere som ikke virker å ønske eller makte å ta innover seg kompleksiteten i feltet. På den ene siden er det nesten litt flaut å være vitne til. På den annen side er det selvfølgelig ganske nifst: Dette er mennesker som gjennom forskning, undervisning og ulike former for formidling til allmennheten fortsatt vil kunne ha stor påvirkningskraft overfor politikere, publikum, profesjonelle og pasienter.

Det er derfor flott at hovedvekten av BBC sitt innslag handler om pasienter med ulike erfaringer med bruk av psykofarmaka, og en tredje psykiater, som faktisk skjønner hvorfor forsøk med medisinfrie tilbud er sterkt ønsket og sårt tiltrengt.

We Shall Overcome har publisert en grundig og god kommentar til BBC-reportasjen. Vi slutter oss til WSOs synspunkter, og anbefaler alle som er engasjert i utviklingen av medisinfrie tilbud å lese og dele WSOs innlegg. Det er viktig å verne, støtte og informere om forsøkene med medisinfrie tilbud. Ingenting kommer av seg selv, og motkreftene er mektige, selv om de blamerer seg i blant.