Odd Volden har skrevet et innlegg om psykiatrikritiske bøker. Siden jeg har bibliotekarbakgrunn, kan jeg legge til et par opplysninger:

De skannede bøkene i fulltekst hos Nasjonalbiblioteket, som er tilgjengelig for alle nettbrukere med norsk IP-adresse, er bøker på norsk utgitt i år 2000 og tidligere. Her fins med andre ord mange klassikere.

Kommunale folkebibliotek som har appen Libby med engelskspråklige e-bøker og lydbøker, blant annet Deichman bibliotek i Oslo, tar imot anbefalinger på innkjøp av e-bøker og lydbøker fra lånere som tar i bruk appen. Selv om bibliotekene ikke har noen plikt til å etterkomme låneres ønsker om innkjøp av nye bøker, har jeg erfart at mitt bibliotek Deichman velvillig har kjøpt inn mange av de bøkene jeg har anbefalt.

Det britiske forlaget PCCS Books, som presenterer seg som utgiver av bøker innen «progressiv tenkning i psykisk helse», har blant sine forfattere flere kjente navn for lesere av Mad in Norway. Her kan man finne tips til engelskspråklige psykiatrikritiske bøker som man kan spørre biblioteket om det kan kjøpe inn som e-bok eller lydbok i appen Libby (eller en annen app som ditt bibliotek bruker), forutsatt at boka fins som e-bok eller lydbok.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek låner ut lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker til innbyggere med syns- og lesevansker. Det tar imot forslag på bøker som lånere ønsker skal bli lest inn som lydbok eller innkjøp av bøker som er utgitt som kommersiell lydbok. Her er en liste over noen av deres lydbøker om psykisk helse.