-Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, heter det. Det vet mange av oss som har vist «psykiatrien» tillit, eller som har blitt hanket inn av «psykiatrien» uten å ønske det.

(Her kan den som ønsker det, legge inn ett minutts stillhet, til minne om alle som ikke rakk å bli «survivors» etter møter med «psykiatrien»)

Vi må ikke glemme bøkene

Mad in Norways bokredaksjon har også gode intensjoner for 2021 – vi håper det går bedre med våre intensjoner enn med «psykiatriens». Selv om vi i løpet av de siste tjue-tredve årene et stykke på vei har gått fra å snakke med hverandre til å tekste med hverandre, er det likevel ikke slik at vi ikke trenger å skrive og lese bøker. Meldinger, posteringer og debatter i sosiale medier, blogginnlegg og fag- og avisartikler har helt klart sin verdi, men iblant trenger vi større formater om vi skal ha håp om å se «the bigger picture».

Bokredaksjonen arbeider med å knytte til seg et knippe lesende mennesker som kan tenke seg å dele sine tanker om gamle og nye bøker med oss. Hvis du kan tenke deg å bidra selv, er det bare å ta kontakt.

Mens vi venter på å få koblet bøkene og skribentene, tar vi en liten svipptur og ser hva vi kan finne andre steder.

Mad in Americas digitale bokhylle

Mad in America har foreløpig to bøker i sin digitale bokhylle. Bøkene har talende titler: Resistance Matters (Don Weitz) og Rethinking Madness (Paris Williams). Bøkene kan lastes ned som pdf eller leses «rett i ruta».

Vi koster på oss å sitere noen korte omtaler, når vi først er på besøk «over there»:

“Don Weitz is a legendary figure among psychiatric survivors and dissident professionals. For several decades, he has been a leading fighter in Canada battling against psychiatric oppression and against many other societal injustices. His Resistance Matters vividly captures his activist life and the lives of his fellow warriors. Resistance Matters provides a road map for liberation, and it will energize and inspire the next generation of activists pained by dehumanization, authoritarianism, and oppression.”

“In Rethinking Madness, Dr. Paris Williams takes the reader step by step on a highly engaging journey of discovery, exploring how the mainstream understanding of schizophrenia has become so profoundly misguided, while crafting a much more accurate and hopeful vision of madness. As this vision unfolds, we discover a deeper sense of appreciation for the profound wisdom and resilience that lies within all of our beings, even those we may think of as being deeply disturbed, while also coming to the unsettling realization of just how thin the boundary is between so called madness and so called sanity.”

Jeg får særlig lyst til å lese den første boka, Resistance Matters. Jeg har lenge tenkt at vi har vært for dårlige til å presentere aktivismen og aktivistene i Norge. Joar Tranøy er vel den som har vært mest bevisst på dette i Norge, både i bokform og i WSO-publikasjonene, og dette håper jeg å komme tilbake til ved en senere anledning.

Abstrakt forlag

Enten du kjøper bøker, eller låner dem på biblioteket, er det bøker fra Abstrakt forlag du skal se etter hvis du er interessert i psykiatrikritikk.

Titler som Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet, Dødelig psykiatri og organisert fornektelse og Medikalisering av psykososiale problemer taler for seg selv.

Mad in Norway må nok avlegge Abstrakt en grundigere visitt etter hvert, men nå vet du i hvert fall at dette forlaget finnes, så løp og les!

WSO-biblioteket

Jeg anbefaler et besøk på nettsidene til We Shall Overcome, hvis du ikke har vært der på en stund. Jeg ble i hvert fall positivt overrasket over både form og innhold da jeg besøkte www.wso.no den 8. februar.

WSO-posten nr. 1-2021 kan leses digitalt på wso.no. Der finner vi bl.a. følgende informasjon:

«WSO har i høst fullført registreringen og sorteringen av bøker som finnes i vårt bibliotek. Bøkene er til utlån for medlemmer …»

Bokliste finnes og kan lastes ned.

«Du kan også ringe til kontoret og etterspørre bøker. WSO har bra utvalg av gamle og nye bøker med psykiatrikritikk og erfaringer fra psykiatrien, i tillegg til selvhjelpsbøker, bøker om recovery og aktuelle romaner og biografier.»

Jeg blir imponert over all litteraturen WSO har samlet og katalogisert, nesten fem hundre bøker, i alle sjangere! Oppløftende og spennende!

Nasjonalbiblioteket

I Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle (bokhylla.no) finner vi et enormt bibliotek med norske, digitaliserte bøker. Det kan søkes både på forfatter, tittel og emne.

Jeg søker opp to klassikere jeg har lest for lenge siden, og finner begge to:

Yngvar Løchen: Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus

Finn Skårderud: Farvel til institusjonen

Jeg finner flere bøker, blant annet denne, som jeg ikke har lest, men noterer at jeg bør lese:

Pål Abrahamsen og Finn Skårderud (red.): Galskap på rett vei?

Der e møje så sko våre songje …

-Der e møje så sko våre songje, sa jærbuen da han bladde i salmeboka. Det er mye som skulle vært lest, også. Man kan lett bli overveldet i møte med bøker, biblioteker og bokomtaler. Men senk skuldrene – lesing er en ressurs og ikke et krav.

Da jeg tok grunnfag i psykologi i Bergen studieåret 1978-79, klistret jeg opp et sitat av Rudyard Kipling ved siden av leselampen på pulten min på lesesalen: -Bøker er gode på sitt vis, men de er en temmelig blodfattig erstatning for liv.

-Du skal skrive ditt liv, var et av budene for Kristiania-bohemen. -Nei, svarer jeg, du skal leve ditt liv! For mange av oss er det en stor nok oppgave.

Man kan lese for mye, og man kan lese for lite. Det må være opp til den enkelte å søke sine erkjennelsesveier. Men hvis du har lest helt ned hit, vet du i hvert fall litt mer om hvor du kan lete neste gang du får leselyst.

God erkjennelse!