Boklansering: Selvmordsforebygging av Heidi Hjelmeland

Tid: Torsdag 10. mars kl 18.00 til 19.15 Sted: Halvbroren Bokkafé, Akersgata 47/49 Lanseringen streames også. Følg med på arrangementet på Facebook, der lenke...

Skattkiste om medvirkning

Rita Sørly, Bengt E. Karlsson og Tommy Sjåfjell (red.) Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-03594-9 244 sider -Drep meg, herre konge, men ikke med brukermedvirkning!...

Medisinering med bismak – om forbruket av medisiner i psykiatri, eldreomsorg...

Av Åse Dragland Flux forlag, 2021 «Medisinering med bismak» er en kortfattet bok, som på 120 sider oppsummerer en del sentrale forskningsfunn og debatter innen medisinbruk...

En lesning av Tor-Johan Ekelands essay «Psykisk helsevern – en...

Tor-Johan Ekelands kritikk av psykisk helsevern er ikke høylytt, men desto grundigere. Den handler om selve kunnskapsgrunnlaget denne tjenesten er bygd på. Eller, den...

Kritikk på sviktende premisser

Eskil Skjeldal (red.) Kritiske perspektiver på brukermedvirkning Universitetsforlaget 2021 180 sider ISBN 978-82-15-04730-0 Kritikk er ikke farlig. Tvert imot: Kritikk er tvingende nødvendig. Vi ville ikke satt oss i...