Psykiatriens «blinde flekk»

Om tidligere NIMH-direktør Thomas Insels nye bok:Healing - Our Path from Mental Illness to Mental Health Thomas Insel var direktør for NIMH, USAs nasjonale institutt...

Thomas Insel og den psykisk helsetjenestens framtid

Kommentar til Thomas Insel nye bok. På tross av vektlegging av sosiale faktorer fastholdes en medisinsk forståelsesramme for psykiske vansker.

Et skarpt blikk på det å være ungdom i vår tid

Per Are Løkke: Ungdommens transformasjoner. Ni essays om å forstå ungdomsfasen. Gyldendal Norsk Forlag, 2021 «Essay» betyr «forsøk», lærte jeg på ungdomsskolen. I «Ungdommens transformasjoner» opplever...

Imperiet må falle

Ragnfrid Kogstad Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern Abstrakt forlag, 2021 182 sider ISBN 978-82-7935-405-5 Hvorfor får tilsynelatende flere og flere psykososiale utfordringer? Hvorfor har så mange redusert psykososial...

A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs

Joanna Moncrieff, 2020 PCCS Books Som en av grunnleggerne av Critical Psychiatry Network, og kjent for sin kritikk av medikamentbruk innen psykisk helsetjenester, er det liten...