Modig og viktig om hjelp til familier

Bokomtale: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. En lærebok for terapeuter og veiledere. Av Anne Hilde Vassbø Hagen, Bente Austbø, Vanja Hjelmseth og Joanne Dolhanty. Gyldendal, 2019 Det kan kanskje...

Velferdsstat eller konkurransestat? Om staten som operativsystem for helse- og velferdsapplikasjoner

Halvard Vike, Bengt Karlsson, Rolf Sundet (red.) Velferdsstatens transformasjoner Fagbokforlaget 2022 364 sider ISBN trykt utgave: 978-82-450-4091-3 ISBN elektronisk utgave: 978-82-450-3985-6 DOI: https://doi.org/10.55669/oa2009 Det å vokse opp i en velferdsstat har helt...

Lettlest, god og nyttig bok for alle marginaliserte grupper

Lisa Esohel Knudsen Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet Res Publica Oslo 2022 187 sider ISBN 9788282262507 ... Når man skriver og snakker om likestilling, diskriminering og hatprat, er det gjerne...

Psykiatriens «blinde flekk»

Om tidligere NIMH-direktør Thomas Insels nye bok:Healing - Our Path from Mental Illness to Mental Health Thomas Insel var direktør for NIMH, USAs nasjonale institutt...

Thomas Insel og den psykisk helsetjenestens framtid

Kommentar til Thomas Insel nye bok. På tross av vektlegging av sosiale faktorer fastholdes en medisinsk forståelsesramme for psykiske vansker.