En lesning av Tor-Johan Ekelands essay «Psykisk helsevern – en...

Tor-Johan Ekelands kritikk av psykisk helsevern er ikke høylytt, men desto grundigere. Den handler om selve kunnskapsgrunnlaget denne tjenesten er bygd på. Eller, den...

Kritikk på sviktende premisser

Eskil Skjeldal (red.) Kritiske perspektiver på brukermedvirkning Universitetsforlaget 2021 180 sider ISBN 978-82-15-04730-0 Kritikk er ikke farlig. Tvert imot: Kritikk er tvingende nødvendig. Vi ville ikke satt oss i...

Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok

«Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok» er, i tråd med tittelen, en spesiell bok. Marianne Mjaaland har markert seg som en kritisk og selvstendig...

Psykens teater

Med tillatelse fra Tidsskrift for Norsk psykologforening gjengir vi her et bokessay av Per Are Løkke. Line Joranger forsvarer den mangetydige subjektiviteten i sin siste...

Om tilgang til bibliotekbøker

Odd Volden har skrevet et innlegg om psykiatrikritiske bøker. Siden jeg har bibliotekarbakgrunn, kan jeg legge til et par opplysninger: De skannede bøkene i...