Psykiatrikritiske bøker i fysiske og digitale hyller

-Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, heter det. Det vet mange av oss som har vist «psykiatrien» tillit, eller som...

Psykens teater

Med tillatelse fra Tidsskrift for Norsk psykologforening gjengir vi her et bokessay av Per Are Løkke. Line Joranger forsvarer...

Om tilgang til bibliotekbøker

Odd Volden har skrevet et innlegg om psykiatrikritiske bøker. Siden jeg har bibliotekarbakgrunn, kan jeg legge til et par opplysninger: