Framsidebilde av boka ADHD - Piller på avveie (2007) av forfattarane Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy. Kolofon forlag.
Bokomtale: ADHD – Piller på avveie, Forfattere: Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy, Kolofon 2007 Heftet

Boka ADHD – Piller på avveie er ei forteljing som dokumenterer overgrep.

Forfattarane meiner at foreldre og skulevesenet må ta ein stor del av ansvaret for at barn og unge blir tvinga til å ta narkotiske tablettar, for tilpassing  til samfunnet sine normer. Hovudansvaret må derimot Stortinget og politikarane bere. Om alle barn skal få ei diagnose – ved at dei enten er for aktive eller for lite aktive, bere det galt av stad. Men dette er i ferd med å skje.

Boka set lys på denne skampletten innafor norsk helsevesen.

Diagnoseimperiet

«ADHD – diagnosen» legitimerer bruken av «ADHD-medisin». At fleire og fleire barn blir diagnostisert med «ADHD» og «medisinert» med amfetaminliknande, sentralstimulerande medikament. Dette er ein stor industri i Vest-Europa og USA – der det heile starta på 1960-talet.

I Norge var det gjennom perioden 1985 – 1998 nesten ei ti-dobling i bruken av Ritalin (frå rundt 200 til 1500). I 2007 var det 15 000 barn, som frå 3-årsalderen hadde fått diagnosen «ADHD». Dei fleste av dei får tablettar, enten Ritalin eller Concerta.

Tvangsmedisinering av barn

Joar Tranøy har jobba i mange år i PP-tjenesten. Han er mellom anna utdanna psykolog og kriminolog. Frilans- journalist Aage Tranøy Sivertsen er utdanna historiker og kriminolog. Forfattarane har vore i kontakt med ei rekke familier med barn som er gitt diagnosen «ADHD».  Både Tranøy og Siversten har forferda følgt den tragiske utviklinga der barn er manipulert eller tvinga til å ta narkotiske stoff. Dei spør:

Er det virkelig slik at amfetaminlignende preparater skal løse barns oppvekstproblemer?

Hvilke konsekvenser får det for små og store barn når de først får diagnosen ADHD, for så å bli tvangsmedisinert med Ritalin eller Concerta?

Dei presiserar

Når barn helt ned i 3-årsalderen får tilført narkotiske tabletter, kan det ikke være tvil om at man må få lov til å kalle det tvangsmedisinsering.

Praksis må bli endra radikalt

Boka ADHD – Piller på avveie (2007) er kort og lett å lese, og desto meir aktuell i 2020.

Les også:

Barns egen opplevelse av medikamentbruk bør endre praksis radikalt

Vi skulle få det betre. Medisinering av barn hos BUP og fastlegen

SLÅR ALARM OM MEDISINERING AV BARN OG UNGE: – Funnene er urovekkende

ADHD – Galskap uten grenser

Mest ADHD-legemidler blant desember-barna

AD/HD-medisinering – svakt vitenskapelig grunnlag

Økende bruk av psykofarmaka i Norge

Psykiater Allen Frances: – Vi gjorde katastrofale feil. De psykiatriske diagnosene er ute av kontroll