Hjem Arrangementer

Arrangementer

Liste over aktiviteter vi arrangerer eller deltar på

Opptak fra fagkonferanse om medikamentfri behandling i Tromsø

Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) arrangerte en fagkonferanse om medisinfri behandling 22. og 23. januar 2024. Vi deler her opptak fra konferansen og fra en paneldiskusjon som ble arrangert i Tromsø i forbindelse med konferansen.

Fagdager om medisinfrie tilbud i Tromsø 22. og 23. januar

Medikamentfritt behandlingstilbud inviterer alle interesserte til to-dagers gratis fagkonferanse om medisinfrie tilbud i Fyrhuset ved UNN Åsgård.  Medisinfrie behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser kom på plass etter påtrykk fra brukerorganisasjonene og etter en ordre fra helseministeren i 2015. Vi ønsker å løfte fram kunnskap og erfaringer fra disse relativt nye behandlingstilbudene og holde den faglige dialogen varm.

Delte erfaring og kunnskap om nedtrapping av psykiatriske medikamenter

Gi menneskelig støtte og vit hva dere gjør. Med kunnskap fra forskeren Anders Sørensen og erfaring fra overlevere ga årets Mad in Norway-seminar håp for de som ønsker å slutte med psykiatriske legemidler. Her får du en oppsummering og mulighet til å se innslagene fra seminaret.

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.