Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) arrangerte en fagkonferanse om medisinfri behandling 22. og 23. januar 2024.

Program

22. januar

 • 09:00 Velkommen
 • 09:15 Hva er medisinfri behandling v/Christine Nyquist
 • 10:15 Historien bak medisinfrie tilbud v/Mette Ellingsdalen
 • 11:15 Lunsj og snakk
 • 12:15 Medisinfrie tilbud – status v/Dagfinn Bjørgen
 • 13:15 Forskning på medisinfrie tilbud Innlegg og plenum v/Elisabeth Reitan Klæbo, Kari Standal, Christine Ødegård, Anne Blindheim, Stine Madsen Kvaløy
 • 19:00 Paneldiskusjon om fremtidens psykiske helsetjenester i nord med bl.a Eirik Stellander, Magnus Hald og Mette Ellingsdalen (Sted: Amtmandens eftf.)

23. januar

 • 09:00 Velkommen
 • 09:15 Samhandlende strategi som understøtter medisinfri beh. v/Arne Lillelien og Peggy Lilleby
 • 10:15 Recovery og følelsesfokusert miljøterapi. v/Mira Hopland
 • 11:00 Lunsj og snakk
 • 12:00 Erfaringer med nedtrapping v/Jørgen Kjønø (Dex Carrington)
 • 13:05 Hva vet vi om nedtrapping av psykofarmaka v/Magnus P. Hald
 • 14:10 The Tromso Medication Free Ward: A Model for Global Change v/Robert Withaker

Presentasjon av foredragsholdere

Christine Nyquist – Seksjonsleder og psykologspesialist ved Medikamentfritt behandlingstilbud, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF

Mette Ellingsdalen – Leder av Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) – Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

Dagfinn Bjørgen – Daglig leder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).

Elisabeth Klæbo Reitan – Psykologspesialist ved Fagutviklingsenheten, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF og PhD-kandidat ved Norges Arktiske Universitet UiT.

Kari Standal – Psykologspesialist ved Akershus universitetssykehus og PhD-kandidat Universitetet i Oslo.

Christine Ødegård – Etnolog PhD fra Universitetet i Bergen: «Medication free treatment for people with psychosis: An explorative study of user perspectives on increased accept and support for patients choosing to discontinue anti-psychotic medication as treatment for psychosis»

Anne Blindheim – Erfaringskonsulent ved forskningsavdelingen for Psykiatrisk klinikk i Sandviken, Helse Bergen HF.

Stine Madsen Kvaløy – Psykoterapeut og PhD-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole.

Arne Lillelien – Spesialsykepleier og fag- og kvalitetsutvikler ved BET-seksjonen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Peggy Lilleby – Spesialist i psykiatri og overlege ved BET-seksjonen, Klinikk fore psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Mira Hopland – Kunst- og uttrykksterapeut ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike, Ahus.

Jørgen Kjønø (Dex Carrington) – Norsk komiker og TV-personlighet med egne erfaringer med psykofarmaka og nedtrapping.

Magnus P. Hald – Spesialist i psykiatri og overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF Tromsø.

Robert Withaker – Amerikansk vitenskapsjournalist, forfatter og grunnlegger av nettstedet Mad in America.

Paneldiskusjon

I forbindelse med fagkonferansen arrangerte Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN et åpent møte på Amtmandens Eftf. i Tromsø.

Paneldiskusjon med tema: «Psykiske helsetjenester i Nord – hvor går veien videre?»

Deltagere:
Eirik Stellander, klinikksjef Psykisk helse og rusklinikken, UNN
Magnus P. Hald, overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud, UNN
Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder Mental Helse
Mette Ellingsdalen, leder WSO – We Shall Overcome
Erlend Svardal Bøe, Høyre
Peder Gunnar Moe Joakimsen, Rødt
Tomas Birkelund, Arbeiderpartiet
Møteleder: Anders Lundesgaard, psykolog UNN