Visning av filmen The Recovery Channel etterfulgt av panelsamtale med tema «Trenger vi et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester?»

Arrangement av HUMAN International Documentary Film Festival og Twentyone Pictures As
Tid: Tirsdag 5. mars kl 17.30
Sted: Vega Scene

Billetter kan kjøpes på Billett.no
Lenke til arrangementet på Facebook

Visning av filmen The Recovery Channel regissert av den prisbelønte regissøren Ellen Ugelstad. Filmen etterfølges av samtale med fokus på tvang og menneskerettigheter. 

Hvorfor bruker Norge mer tvang enn andre? FN mener vi trenger et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester.
—–
Denne samtalen finner sted i Vega sal 3 og krever billett til visningen av «The Recovery Channel».
Hvordan ser fremtidens psykiske helsetjenester ut? Hva er alternativene? Norge har internasjonale forpliktelser, hvordan jobbe mer i tråd med dette?

Tidligere spesialrapportør i FN, Psykiater Dainius Pūras, argumenterer for en full endring i måten vi kollektivt forstår og griper inn i spørsmål knyttet til psykisk helse. Alternativer til dagens praksis har eksistert parallelt med konvensjonelle behandlinger i tiår. Disse har endret liv og samfunn uten å ty til tvang eller andre former for vold, samtidig som de imøtekommer behovene til enkeltpersoner og grupper. 

Disse alternativene har vist en dyp forpliktelse til menneskerettigheter, verdighet og ikke-krenkende praksiser. En slik endring mot rettighetsbaserte alternativer krever dristige og modige handlinger fra maktens korridorer, fra både politikere og fagfolk. 

Hvordan kan vi erstatte utdaterte behandlingskonsepter med psykososial omsorg og støtte i lokalsamfunnet og på primærhelsetjenestenivå?

Deltagere i panelsamtalen: 

– Mette Ellingsdalen, leder Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
– Guri Hestflått Gabrielsen, Fagdirektør Likestilling- og diskrimineringsombudet
– Ellen Ugelstad, filmskaper og pårørende, regissør for «The Recovery Channel»
– med flere
Samtalen moderes av tidligere NRK journalist Erik Wold. 

—–

Om filmen «The Recovery Channel»:

På denne fiktive nyhetskanalen handler alle sakene om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang.

Randi er nyhetsanker på The Recovery Channel. Hun leder sendinger, intervjuer fagpersoner og diskuterer i redaksjonsmøter. Mellom innslagene forsøker hun å få kontakt med søsteren Ylva, som er blitt så redd at hun nekter å forlate leiligheten.

«The Recovery Channel» er et personlig og politisk prosjekt. Filmen er basert på filmskaper Ellen Ugelstads egne erfaringer som pårørende i over 25 år. Det er en hybridfilm med innslag av både fiksjon og virkelighet, om mennesker i møte med følelsesløse systemer.

Neste måned skal filmen vises i Genève i regi av Geneva Global Health Platform og Geneva Human Rights Platform i samarbeid med Norges Norges faste representasjon til FN i Genève.

I april kommer filmen til norske kinoer.