Illustrasjonsbilde. Foto: Mariann Lødemel

Til høsten starter en 1-årig deltidsutdanning i Tromsø.
Søknadsfrist 31. mai.

FRA AVHENGIGHET MOT AUTONOMI – KOMPLEMENTÆR YTRE REGULERING (KYR) SOM SIKKER BASE.

Komplementær Ytre Regulering (KYR) er en recovery-orientert samhandlingsstrategi som er utviklet innenfor rammen av behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi (BET). BET og KYR er forankret i eksistensialistisk filosofi, systemteori og utviklingspsykologi.

Lenke til informasjon om utdanningen på Vestre Viken sin webside:

BET-Recoveryutdanning – Vestre Viken

Utdrag fra siden: 

Et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Vestre Viken

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak har gått sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) ved UNN og BET-Seksjonen i Vestre Viken har gjennom mange år samarbeidet om implementering av KYR, og ikke minst, tilpasning av KYR til psykisk helsevern for ungdom. Utdanningen vil ha et faglig innhold som er relevant for helsepersonell på ulike arenaer. Særlig der det utvikler seg samhandlingsutfordringer mellom brukere og helsepersonell, og mellom ulike deler av helsetjenestene. Utdanningen administreres av og er forankret i BET-Seksjonen i Vestre Viken, men tilbys i Tromsø. Det er helsepersonell både fra UNN og fra Vestre Viken som leder undervisningen.

Utdanningssted

Utdanningene foregår ved Fyrhuset på Åsgård som ligger to kilometer vest for Tromsø sentrum.

Deltakeravgift

Ordinære plasser: kr. 26 000
Early bird (de 5 første påmeldte): kr. 20 000

Oversikt over utdanningens struktur 2024/2025

Alle samlinger starter på mandager.

Samling 1. Fyrhuset Åsgård:

16. september 2024: kl. 09:00–16:00
17. september 2024: kl. 08:30–15:30
18. september 2024: kl. 08:30–15:30
19. september 2024: kl. 08:30–15:00

Samling 2. Fyrhuset Åsgård:

28. oktober 2024: kl. 09:00–16:00
29. oktober 2024: kl. 08:30–15:30

Samling 3. Fyrhuset Åsgård:

03. februar 2025: kl. 09:00–16:00
04. februar 2025: kl. 08:30–15:30

Samling 4. Fyrhuset Åsgård:

02. juni 2025: kl. 09:00–16:00
03. juni 2025: kl. 08:30–15:30
04. juni 2025: kl. 08:30–15:30
05. juni 2025: kl. 08:30–15:00

Søknad

Søknadsfrist 31. mai 2024.
Søkere som får plass, vil få tilsendt «skjema for bindende påmelding». Ved å returnere svarslippen, forplikter søkeren seg til å delta på hele utdanningen og til å betale deltakeravgift.

Klikk her for søknadsskjema.​
Skjemaet sendes til: bet-utdanning@vestreviken.no

Kontaktinfo

For informasjon om faglig innhold:

Didrik Heggdal
Telefon: 66 75 14 80
Mobil: 986 83 759

Arne Lillelien
Telefon: 66 75 14 86
Mobil: 922 11 529

For generell informasjon og søknader:

bet-utdanning@vestreviken.no​