Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Psykofarmaka er mer vanedannende og forårsaker langt større nedtrappingsproblemer enn fagfolk og legemiddelprodusenter har vært villige til å innrømme. I dag er det anerkjent at man har undervurdert antall tilfeller, alvorlighetsgraden og varigheten på nedtrappingsproblematikk, og også i hvilken grad mennesker trenger støtte i disse prosessene. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

Pop-up KLAGEBYRÅ i Oslo 1. september

Verdenspremieren av filmen THE RECOVERY CHANNEL regissert av Ellen Ugelstad, følges av den kunstneriske aksjonen KLAGEBYRÅET.  Klagebyrået er opprinnelig en scene i filmen, men gjenoppstår i...

– Fryktelige usannheter fra Norsk psykiatrisk forening

- "Pilleskam"-kronikken fra styret i Norsk psykiatrisk forening inneholder så mange usannheter at de synes å lide av kollektive vrangforestillinger. Det skriver lege og vitenskapsmann Peter Gøtzsche i et innlegg hos Mad in America. Han plukker påstandene deres fra hverandre og mener løsningen er å la psykiaterne smake egen medisin.

Odd Volden tildelt prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern

- Gjennom sine skarpe analyser og innsiktsfulle tekster har han bidratt til å skape en viktig motvekt i debatten om psykisk helsevern. Slik begrunner juryen verdigheten av årets prisvinner.

Eksempler på menneskerettighetsbaserte tjenester fra WHO – veilederen

WSO har nå oversatt flere av kapitlene i WHO-veilederen «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud», som Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights – lanserte i 2021. Veilederen...