BET-Recoveryutdanning i Tromsø starter i september

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak har gått sammen om å etablere en 1-årig utdanning i BET - Basal eksponeringsterapi og KYR - Komplementær ytre regulering.

Deltakere søkes til internasjonal online ECT-studie

University of East London søker deltakere til en internasjonal online-studie om elektrokonvulsiv terapi (ECT). Personer som har mottatt ECT-behandling, samt deres familie og venner, inviteres...

Høringsuttalelse til Nasjonal faglig retningslinje for behandling av Psykoselidelser – legemiddelkapitlet

Høringsnotatet hadde etter vår mening lagt svært snevre premisser. Vi så behov for å utfordre disse premissene og kritiserte bl.a. at man ikke berørte de ulike grunnforståelsene, menneskerettighetsarbeidet, nyere behandlingsforskning som støtter psykososiale tilnærminger, og de tydelige anbefalingene som skisseres fra FN, WHO og FNs høykommissær for menneskerettigheter. 

WHO og FN tar til orde for psykisk helsereform, men møter...

På Verdensdagen for psykisk helse intensiveres debatten om veien til et inkluderende og rettighetsbasert psykisk helsevern. (Denne artikkelen ble skrevet av Justin M. Karter i...

– Fryktelige usannheter fra Norsk psykiatrisk forening

- "Pilleskam"-kronikken fra styret i Norsk psykiatrisk forening inneholder så mange usannheter at de synes å lide av kollektive vrangforestillinger. Det skriver lege og vitenskapsmann Peter Gøtzsche i et innlegg hos Mad in America. Han plukker påstandene deres fra hverandre og mener løsningen er å la psykiaterne smake egen medisin.