WSO har nå oversatt flere av kapitlene i WHO-veilederen «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud», som Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights – lanserte i 2021. Veilederen anbefaler en radikal endring av psykiske helsetjenester. 

Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden. 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Hoveddokumentet ledsages av sju praktiske veiledere, som fokuserer på spesifikke kategorier av psykiske helsetjenester og veiledning om opprettelse av nye tjenester.

WSO har valgt ut noen få tjenester fra veilederen, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Det er Soteria Bern, Åpen Dialog, Personlig ombud, BET – Basal eksponeringsterapi, Heidenheim sykehus, den psykiske helsetjenesten i Trieste og Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille, Frankrike

.

Tjenestene BET, Åpen dialog og Personlig ombud som er etablert i Norge, må skaleres opp, slik at alle som ønsker det kan få dette tilbudet. Det må også sees nærmere på Soteria Bern, Heidenheim sykehus og den psykiske helsetjenesten i Trieste og hvordan disse kan prøves ut og tilpasses norske forhold.

Lenker til innleggene og oversettelsene på WSOs webside:

Soteria Bern, Sveits https://wso.no/2023/05/om-soteria-bern-i-who-veilederen-2021/

Heidenheim sykehus, Tyskland https://wso.no/2023/06/om-heidenheim-sykehus-i-who-veilederen-2021/

Psykisk helsetjenesten i Trieste, Italia. https://wso.no/2023/07/om-nettverket-for-psykiske-helsetjenester-i-trieste-i-who-veilederen-2021/

Åpen Dialog krisetjeneste, Finnland https://wso.no/2023/06/om-apen-dialog-i-who-veilederen-2021/

BET – Basal eksponeringsterapi, Vestre Viken, Norge https://wso.no/2023/06/om-bet-avdelingen-ved-blakstad-sykehus-vestre-viken-i-who-veilederen-2021/

Personlig ombud, Sverige https://wso.no/2023/06/om-personlig-ombud-i-who-veilederen-2021/

Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille, Frankrike https://wso.no/2023/09/om-nettverket-for-psykisk-helsearbeid-i-ost-lille-frankrike-i-who-veilederen-2021/