WHO - lansering 10. juni 2021
WHO - lansering 10. juni 2021

WHO lansering 10. juni 2021 – Følg med når Verdens helseorganisasjon (WHO) TORSDAG 10 juni 2021 (15.00 til 16.45 CET) lanserer en ny tilnærming for psykisk helsefeltet, en transformasjon for etablering av rettigheter og autonomi.

– Er rettighetsbasert transformasjon virkelig mulig i psykisk helse? … Ja, og det har allerede startet!

WHO har valgt ut Basal eksponeringsterapi (BET) tilbudet på Blakstad VVHF som ett av bare tre døgntilbud i hele verden, i WHOs nye veileder om psykisk helsevern i lokalsamfunnet: Fremme personsentrerte og rettighetsbaserte tilnærminger

Dagens praksis

Psykiske helsetjenester i høy-, mellom- og lavinntektsland rundt om i verden svikter. Mange i psykiske helsekriser opplever å ikke få den støtte og hjelp de trenger. Tilgangen på tjenester er begrenset, og oftest feilslått når den gis: Mange med psykiske plager og psykososiale funksjonsnedsettelser fratas retten til å bestemme over egne helse- og livsvalg, mange ender opp uføre, ytterligere institusjonaliserte og underlagt tvangsmidler som tvangsmedisinering, ufrivillig skjerming, og får innskrenket eller avbrutt sin kontakt med omverdenen: En destruktiv praksis som fremfor å helbrede, bryter ned den fysiske og psykiske helsen.

Retten til å ta beslutninger om eget liv, fri for tvangsmedisinering

Psykisk helsefeltet må endres. Til å bli en rettighetsbasert tilbyder av tjenester som ser det hele menneske i sammenheng med livet og verden, som respekterer retten til beslutninger om eget liv, som bygger opp autonomi og inkludering i samfunnet, fri for skadelig tvangspraksis. Disse tjenestene lærer av-, og utnytter kompetansen til mennesker med gjennomlevde erfaringer for å gi responsiv omsorg og støtte.

WHO lansering 10. juni 2021 – Ny veileder

TORSDAG 10. juni kl. 15.00 CET lanserer WHO sin nye veileder for psykisk helsevern i lokalsamfunnet: Fremme personsentrerte og rettighetsbaserte tilnærminger.

Du vil lære om innovative psykiske helsetjenester som kan revolusjonere psykisk helsepraksis og høre personlige vitnesbyrd fra mennesker som bruker psykiske helsetjenester, fra tjenesteleverandører, samt fra nasjonale og internasjonale politiske beslutningstakere som etterlyser endringer i psykisk helsefeltet.

Arrangementet vil omfatte tolkning på arabisk, fransk og spansk, og teksting vil også være tilgjengelig.

Opptak av lanseringen og lenke til WHO veilederen mm

10. juni 2021 LIVE: Online launch event – Guidance and technical packages on community mental health services (You Tube) 

The WHO Calls for Radical Change in Global Mental Health | Mad in America, Robert Whitaker, 10. juni 2021

(Robert Whitaker har skrevet en artikkel om WHOs veileder, en kortversjon; veilederen er på 300 sider)

WHOs veileder

New WHO guidance aims to stamp out rights violations in mental health services | FN nyheter, 10.06.2021

Kunngjøring / Påmelding →

Se utkast til lanseringsprogram:

WHO – lansering 10. juni 2021


Les mer

WHO Online Launch Event Jun. 10: Rights-Based Transformation in Mental Health | Mad in America, 28.05.2021

online-launch-event-10-june-2021 | The CARe Network, 21.05.2021

Ny studie: Tvangsutsatte har lavere sjanse til å få jobb | NRK, 14.04.2021, oppdatert 20.04.2021; Å bli utsatt for tvangsinnleggelse i psykisk helsevern reduserer sannsynligheten for å komme i jobb med 77 prosent, viser en ny studie; Predictors of employment in people with moderate to severe mental illness participating in a randomized controlled trial of Individual Placement and Support (IPS)

Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk helse