Tid: 22. september kl 11.00 til 22.00

Billetter kan kjøpes her:

https://www.eventbrite.co.uk/e/a-disorder-for-everyone-the-online-festival-2023-tickets-519626285207

I september 2020 meldte to og et halvt tusen mennesker fra over 18 forskjellige land seg på A Disorder for Everyone Online Festival. I september 2021 og 2022 skjedde omtrent det samme. Det er et stadig voksende antall mennesker som har fått nok av den diagnosebaserte og medisinske psykiatrien. Mange vil ha forandring, og de vil være en del av en bevegelse som krever forandring.

Den 22. september 2023 er festivalen tilbake for fjerde gang!
Her vil du få oppleve mange mennesker som utfordrer det vanlige, medikaliserte paradigmet som diagnostiserer og sykeliggjør folks psykiske problemer og kriser.


Bidragsytere i år:

Lucy Johnstone, Jo Watson, Akima Thomas, Sanah Ahsan, Indigo Daya. Jacqui Dillon, Daniel Mackler, Mary Boyle, Joanna Moncrieff, Sami Timimi, Shoshana Levin Fox, James Barnes, Catherine Jackson, Anne Guy, Sarah Henry, Janet Tolan, Kate Silverton, Gabor Maté, Johann Hari, Nadine Denneth, Robert Whitaker, Karin Jervert, Marnie Wedlake, Peter Kinderman, Lasse Matilla, James & the disorders ft John Read, Viv Gordon and Clare Shaw

På programmet i år står blant annet en panelsamtale om Mad In – bevegelsen

Journalist Robert Whitaker grunnla Mad in America i 2010 for å gjøre vitenskap og forskning om psykisk helse tilgjengelig for alle. Det er tilknyttede nettverk i 11 andre land og andre som planlegger å bli med snart. Mad In- ene deler troen på at det medisinske paradigmet for psykisk helsetjenesten har feilet, og at vi trenger grunnleggende forandringer.

Panelet samler representanter fra Mad in America, Mad in Sweden, Mad in Canada og Mad in the UK for å diskutere hvordan denne globale bevegelsen utfordrer diagnose- og sykdomskulturen og skissere en visjon for fremtiden 


Vi får også høre Gabor Maté og Johann Hari i samtale med Jo Watson

AD4Es allierte og faste medlemmer Gabor Maté og Johann Hari deltar i en eksklusiv festivalsamtale med Jo. Med sin visdom, sine personlige historier og uvurderlige råd om skriving utfordrer Gabor og Johann på en kraftfull måte medikaliseringen av lidelse. Fra sykeliggjøring av sorg til konsekvensene av global kapitalisme og fra myten om kjemisk ubalanse til krisen i vår evne til å fokusere. Til syvende og sist leder samtalen til en optimistisk reise som minner oss om at forandringen ER på vei!