Eksempler på menneskerettighetsbaserte tjenester fra WHO – veilederen

WSO har nå oversatt flere av kapitlene i WHO-veilederen «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud», som Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights – lanserte i 2021. Veilederen...

BET-Recoveryutdanning kull 2 starter i Tromsø

FRA AVHENGIGHET MOT AUTONOMI – KOMPLEMENTÆR YTRE REGULERING (KYR) SOM SIKKER BASE. Søknadsfrist 15. mai. Lenke til informasjon om utdanningen på Vestre Viken sin webside: BET-Recoveryutdanning...

Ny utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser

Ved Universitetet i Agder (UiA) kan vi nå tilby videreutdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser. Utdanningen er på 20 studiepoeng og vil gå...

En håpefull nettbasert workshop om radikale endringer med professor Peter Kinderman

Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved University of Liverpool, tidligere president i British Psychological Society og forfatter av "A Manifesto for Mental Health", argumenterer for en radikal endring i hvordan vi tenker om psykisk helse.

Åpningsseminar for Menneskerettighetsstiftelsen ReDo

Kampen mot krenkelser, overgrep og tvang - dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern Litteraturhuset i Oslo, Skram-salen Lørdag 25. mars kl. 11 – 16 Dørene åpnes 10.30...