Bli støttemedlem i Mad in Norway

Mad in Norway mottar ikke støtte fra myndighetene, fordi det ikke er en brukerorganisasjon. Vi er derfor avhengig av bidrag fra privatpersoner og organisasjoner...

«The Power Threat Meaning Framework» ute på norsk

Psykiske problemer har i årevis blitt forstått og behandlet som sykdom. Nå er det endelig tilgjengelig et velbegrunnet alternativ til diagnose-tenkningen, og som legger til rette for å forstå mennesker ut fra deres livssituasjon.

SEMINAR OM NEDTRAPPING AV PSYKIATRISKE MEDIKAMENTER – vitenskap og levd erfaring

Seminar med Dex Carrington, Laura Delano og Anders Sørensen. Arrangør: Psykolog Anders SørensenTid: Onsdag 5. april 2023 kl 18.00 – 21.00. Sted: Litteraturhuset i Oslo....

Recovery og menneskerettigheter

Hurdalssjøen recoverysenter inviterer til fagseminar om recovery og menneskerettigheter på Litteraturhuset 6.mars kl.17:30 - 21:00. Dørene åpnes kl.17.

– Tror ikke på myten om at angst og depresjon kan...

- Det er vanskelig for de som ikke har kjent på bivirkningene av psykofarmaka å forstå hvilket helvete som kan bryte løs. Den danske legen Anders Klahn er kritisk til psykiatriens manglende respekt for vitenskapen.