Kjemper for at alle skal bli hørt: Odd Volden (t.h.) mottar prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2022 under Arendalsuka. Foto: Øyvind Hope

Det ble den mangeårige brukeraktivisten og multisamfunnsaktøren Odd Volden som vant årets pris for sin tydelige og utrettelige stemme innen psykisk helse.

– Det er en stor glede å presentere brukeraktivist Odd Volden som vinner av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern, som deles ut for tjuende gang i år. Volden har viet sitt liv og arbeid til å fremme ytringsfrihet og medbestemmelsesrett i psykisk helsevern. Han er en modig og kontrær røst i et landskap hvor det ofte kan være krevende å stå imot strømmen.

Slik innledet juryen, det vil si styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern, utnevnelsen av Volden som vinner av prisen for året 2022. Prisen ble delt ut under Arendalsuka tirsdag 15. august.

Mangesidig og kontroversiell prisvinner

Juryen starter begrunnelsen for tildelingen på følgende måte: – Gjennom sine skarpe analyser og innsiktsfulle tekster har han bidratt til å skape en viktig motvekt i debatten om psykisk helsevern.

Volden har hatt mange roller, blant annet som forfatter, foredragsholder, lærer og arrangør av seminarer. Hans mange bokkapitler, kronikker og bokessays kjennetegnes av en nær og personlig stil, der han utforsker og utfordrer det psykiske helsefeltet og dets grunnlagsproblemer.

Han har gjennomført dette arbeidet med mot og integritet. I mange av sine artikler om brukermedvirkning formaner han oss om ikke å glemme hvem tjenestene egentlig er til for, og advarer mot en akademisering av brukerstemmen, heter det i begrunnelsen for den gjeve prisen.

Videre påpeker juryen at Odd Voldens arbeid ikke har vært uten kontrovers. – Det blir alltid debatt rundt ham, og han er ikke redd for å utfordre vedtatte sannheter og konvensjonelle tanker. Men det er nettopp denne evnen til å stille spørsmål, stå imot kritikk og tenke utenfor boksen som gjør han til en så verdifull bidragsyter til den offentlige samtalen om psykisk helsevern, sier et samlet styre i stiftelsen om prisvinneren.

Kjemper for at alle stemmer skal bli hørt

Juryen vil med prisen gi Volden anerkjennelse for sin utrettelige innsats gjennom mange år for å kaste lys over viktige problemstillinger og utfordre status quo. – Han har kjempet for at alle stemmer skal bli hørt, og at vi ikke glemmer dem som ofte blir oversett og marginalisert. I tillegg har prisvinneren vært en forkjemper for helsefremming, med mindre fokus på en medisinsk og mer på en sosial modell.

Begrunnelsen følger opp med at han raust har delt egen erfaring med å finne en alternativ historie til å erstatte problemhistorien, som nettverksbygger med dobbeltkompetanse som fagpedagog og brukererfarer.

– Vi gratulerer Odd Volden med velfortjent pris og ser frem til å følge hans videre arbeid for ytringsfrihet og medbestemmelsesrett i psykisk helsevern. Må hans engasjement og mot inspirere oss alle til å kjempe for en mer rettferdig og inkluderende verden, avslutter et enstemmig styre.

Mad in Norway har også hatt glede av Odds mange bidrag til fremme av en psykososial forståelse av helse. Vi føyer oss inn i rekken av gratulanter.

Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern består av Sigrid Ramdal, Monica Strømland, Torbjørn Steinhaug, Jan Georg Friesinger og Sigrun Tømmerås.