Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Oslo 4. april med mottakelse (utsolgt)

https://www.facebook.com/events/369181182605488/

Fra Twentyone Pictures sin invitasjon på Facebook:

Twentyone Pictures inviterer til eksklusiv førpremiere av THE RECOVERY CHANNEL

Dette blir vår store kick-off visning før filmen skal på turne over hele landet i løpet av året! Filmen har til nå blitt vist i Geneve i samarbeid med Global Health Institute og Global Health Plattform og fikk sin internasjonale premiere under CPH:DOX, en av verdens største festivaler. Nylig fikk filmen prisen Honorable Mention i konkurranse med 9 internasjonale dokumentarer på Human internasjonale filmfestival i Oslo.

Vika Kino torsdag 4. april kl. 17:30

Åpningstale ved statssekretær Even Aleksander Hagen. 
Filmskaper Ellen Ugelstad vil være tilstede. 
Q&A med LEO AJKIC i etterkant av filmen.
Det blir hang out og et glass vin i etterkant av visningen. 

Filmen varer i 1 time og 42 min 

Oslo 9. april i samarbeid med ICJ

https://www.facebook.com/events/802782995032558?ref=newsfeed

Klingenberg Kino tirsdag 9. april kl 17.30 

Visningen er i samarbeid med Den Internasjonale juristkommisjon Norge, ICJ.

Regissør Ellen Ugelstad vil være til stede sammen med et panel i etterkant av visningen som foreløpig består av:

Guri Gabrielsen – leder Likestillings- og diskrimineringsombudet
Helen Wesnes – overlever/erfarer
Stine Moen – advokat hos Føniks advokater
Marianne Mjaaland – forfatter, lege og forsker på tvang

Moderator – Advokat Helge Hjort

Panelet vil diskutere bruk av tvang og rettsvern i psykiatrien.

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Sandefjord 11. april i samarbeid med PIVETE senteret LPP Vestfold og Telemark

https://www.facebook.com/events/1109259560399704

HJERTNES KINO torsdag 11. april kl. 17:30

Regissør Ellen Ugelstad vil være tilstede og introdusere filmen samt delta i en panelsamtale om bruk av tvang i psykiatrien i etterkant av visningen.

Paneldeltakere
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende 
Terje Lund-Sandal: psykiatrisk sykepleier og aktør i filmen  
Taran Buran Nærdal: overlege Psykiatri ved Sykehuset i Vestfold HF 
Hanne Kristin Tuvnes – leder PIVETE senteret, LPP Vestfold og Telemark 
Olav Sannes Vika – leder Vestfold SV

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 minutter med samtale

Trondheim 16. april i samarbeid med KBT

https://www.facebook.com/events/3896281097363642/?ref=newsfeed

NOVA KINO tirsdag 16. april kl 17:30

Visningen er et samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).

Panelet består av:
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende med mange prosjekter bak seg om temaet psykisk helse  
Marit Helene Hem – forskningssjef i Samfunnsforskning AS 
St. Giles-stiftelsen i Wales – en veldedig organisasjon som jobber med utsatte samfunnsgrupper 

Samtalen modereres av KBT rektor Karl Johan Johansen 

Panelet vil diskutere bruken av tvang og alternativene til tvang og vil gjennomføres på engelsk.

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Drammen 17. april i samarbeid med SPoR

https://www.facebook.com/events/819127540231512/?ref=newsfeed

Drammen Kino onsdag 17. april kl 18:00

Visningen er et samarbeid med NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR).

Panelet består av: 
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende  
Espen Gade Rolland – leder av NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)
Mette Ellingsdalen – leder WSO – Landsforeningen We Shall Overcome 
Madeline A. Naegle – PhD., CNS-PMH, BC, FAAN, Professor Emerita, CGNC Mental Health, New York University

Panelet vil diskutere fremtidens psykiatri og alternativene til tvang i psykiatrien. 

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Oslo 23. april i samarbeid med Forum for psykologi og filosofi

https://www.facebook.com/events/816201097018631?ref=newsfeed

Klingenberg Kino tirsdag 23. april kl 17.30

Visningen er et samarbeid med Forum for psykologi og filosofi, og vil etterfølges av en panelsamtale.

Paneldeltakere:

Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende 

Farhan Shah – filosof, forsker ved Universitetet i Oslo og rådgiver ved senter for Prosesstudier ved Williamnette University i Salem i USA og rådgiver ved senter for åpen og relasjonell teologi ved Nampa i Idaho i USA. Farhans interesseområder er eksistensielle problemstillinger som selvmord, radikalisering, religion og åndelighet, flukt, økofilosofi, eksistensiell helse og ikke-kliniske samtaletilbud.

Bengt Eirik Karlsson – leder av Senter for psykisk helse og rus (SFPR) og er professor i psykisk helsearbeid. Er utdannet sykepleier med videretutdanning i psykiatrisk sykepleie. Han har et hovedfag i pedagogikk samte er Dr. Polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, samt en master i familiebehandling fra OsloMet oggodkjent sykepleiefaglig veileder fra Norsk sykepleierforbund.

Adrian Holm er psykolog og styremedlem i Forum for psykologi og filosofi. Han har også over ti års erfaring som journalist og skribent. Hans faglige interesseområder inkluderer psykologiens grunnlagsproblemer, psykoanalyse, affektintegrasjonsteori, etikk og psykologiens rolle i samtidskulturen.

Moderator: Arild Megard er psykologi- og filosofistudent. Han er initiativtaker og fungerende leder av Forum for Psykologi og Filosofi. Han har en brennende lidenskap for å skape rom for dialogen som måte for deltakende subjekter å tenke sammen i fellesskap.

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 minutter med samtale

Oslo 25. april i samarbeid med Mental Helse Oslo

Billetter:

https://www.facebook.com/events/1012559096861432

Klingenberg Kino torsdag 25. april kl 17.30

Paneldeltakere:

Jon Fabritsius (psykolog og fagansvarlig i Mental Helse), Tonje Lossius Husum (professor i psykisk helsearbeid Oslo MET), Kirsti Skogsholm (pårørende), Einar Salvesen (psykolog), moderert av Joachim Kjennerud, seniorrådgiver (Mental Helse)

Panelet vil diskutere fremtidens psykiatri og alternativene til bruk av tvang.

Filmen varer i 1 time og 43 min + 30-40 min panelsamtale

Moss 6. mai på kl 17.30

https://www.facebook.com/events/1129021714888536

Odeon kino Moss 6. mai kl 17.30

Spesialvisning av THE RECOVERY CHANNEL denne kvelden med panelsamtale på ca 30-45 minutter etter forestillingen✨
Filmen introduseres av regissør ELLEN UGELSTAD. 

I panelet: 
Ole Marius Minde Johnsen – Landsleder for Mental Helse
Svein Gurvin – LPP Moss
Birgit Valla – psykolog, tidligere leder av Stangehjelpa og sjefredaktør for Mad in Norway
Erik Iversen (V) medlem av Helse- og mestringsutvalget i Moss og leder av Medvirkningsrådet for psykisk helse i Moss
Barham Azadi (Sv) leder av SV Moss

Moderator er Helene Molvig fra Fontenehuset Rygge
Det blir samtale og refleksjon om filmen og dens tema. Deretter litt om overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale tilbudet og til slutt om Mossehjelpa. 


Billetter:
https://www.odeonkino.no/film/the-recovery-channel/…

Fredrikstad 7. mai kl 18.00 i samarbeid med LPP Nedre Glomma

Billetter:
https://www.facebook.com/events/398040483000522

THE RECOVERY CHANNEL vises på FREDRIKSTAD KINO med besøk av regissør Ellen Ugelstad og panelsamtale i etterkant av filmen.

Panelet består av
Lise Christensen – medlem LPP Nedre Glomma
Gudmund Grønhaug – medlem helseutvalget i Fredrikstad kommune (MDG)
Aleksander Abelsen – medlem helseutvalget i Fredrikstad kommune (Høyre)
Jan-Magne Sørensen – tidligere pasient og leder for Hvite Ørn
Kyrre Moen – Avdelingsleder for Fredrikstad DPS

Samtalen modereres av Ivar Hartviksen leder for LPP Nedre Glomma

Panelet kommer til å diskutere samhandlingen mellom kommune, sykehus og pårørende-og brukerorganisasjoner i psykisk helsetjenesten.

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Bergen 14. mai kl 17.30 i samarbeid med Bergen Kommune

https://www.facebook.com/events/428928173079683?ref=newsfeed

THE RECOVERY CHANNEL vises på BERGEN KINO med besøk av regissør Ellen Ugelstad og panelsamtale i etterkant av filmen. Visningen er et samarbeid med Etat for Psykisk helse og rustjenester i Bergen Kommune

Paneldeltakere
Tarjei Kristiansen – Enhetsleder for Psykisk Helse-Bergen Nord
Anna-Cecilie Jentoft – Landsleder for Landsforeningen for pårørende i psykisk helse
Brede Aasen – direktør psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus
Gunhild Odland – Erfaringskonsulent

samtalen modereres av Dennis Viktor Bauster – Erfaringskonsulent i Helse-Bergen

Samtalen vil drøfte refleksjoner rundt filmen, menneskerettigheter i psykiatrien og utfordringene med svingdørspasienter i spesialhelsetjenesten.

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Eidsvoll 28. mai kl 18.00 på Panorama kulturhus

https://www.facebook.com/events/933974121741795?ref=newsfeed

Velkommen til en spennende filmopplevelse!
THE RECOVERY CHANNEL vises på PANORAMA KULTURHUS i EIDSVOLL med besøk av regissør Ellen Ugelstad og panelsamtale i etterkant av filmen. 

Visningen er
Tirsdag 28. mai kl 18:00

Panelet består av:
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende
Tone Winnem – tidligere bruker og aktør i filmen
Einar Madsen – tidligere ordfører i Eidsvoll
Ole Andreas Underland – grunnlegger av Recovery Akademiet
Mina Hennum Mohseni – Jurist og bidragsyter i 1814 museet

Samtalen modereres av Maren Winnem politiker (Høyre)

Panelet skal diskutere tilstanden til dagens psykiatri og menneskerettigheter i psykiatrien sett fra grunnloven.

Hold av tid og sted for en spennende filmopplevelse og samtale i etterkant!

Filmen varer i 1 time og 42 min + 40 min panelsamtale

Lillestrøm 29. mai kl 17.30

https://www.facebook.com/events/779426947732925

HE RECOVERY CHANNEL vises på ODEON KINO LILLESTRØM med besøk av regissør Ellen Ugelstad og panelsamtale i etterkant av filmen. Visningen er et samarbeid med MENTAL HELSE LILLESTRØM, LPP Follo og LPP ROMERIKE

Visningen er
Torsdag 29. mai kl 17:30

Paneldeltakere 
Einar Madsen – medlem Mental helse Akershus
Glenn Due Sørensen – Leder i Hovedutvalget for Helse og Mestring (Høyre)
Irene Svendsen – LPP Romeriket
Mari Nerhus –psykiater og overlege Ahus
Ellen Ugelstad – filmskaper og pårørende

Panelet skal diskutere fremtidens psykiatri.
Mange mennesker ønsker behandling, men er redd for bruk av tvang eller at man i stor grad må tilpasse seg et system som ikke tilrettelegger for god omsorg. 
Hvordan ser fremtidens psykiatri ut? Hvordan kan man skape en bedre psykiatri? Hva er alternativene til dagens behandlingstilbud? Hvordan kan man tenke mer helhetlig om mennesket og psyke?

Filmen varer i 1 time og 42 min + 30 min panelsamtale

Vega Scene Oslo 6. juni kl 18.00

https://www.facebook.com/events/412718104899786

Hva er framtidens psykiatri?
FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det er behov for et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester mot mer recovery-rettet, rettighetsbasert og individtilpassetbehandling. Dette står i motsetning til det som dominerer behandlingen idag, som hovedsaklig har fokus på en biomedisinsk modell, hvor medisinering utgjør en stor del av behandlingen. 

Debatt etter filmen: Hva skal til for å endre framtidens psykiske helsetjenester, og hvordan? 

Hva er konkrete alternativer til den nåværende biomedisinske sykdomsmodellen (med fokus på medisinering) og hva kan vi erstatte den med? 

Debatt med Tone Trøen, leder av Stortingets helse og omsorgskomité for Høyre, Grete Wold, stortingsrepresentant for SV, Kim Edgar Karlsen, fagsjef Psykologforeningen, Mette Ellingsdalen, leder i WSO – We Shall Overcome og og regissør Ellen Ugelstad.  

MODERATOR: Anne Håskoll-Haugen (journalist)

Om filmen:

THE RECOVERY CHANNEL handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. I tillegg følger vi redaksjonsmøtene og nyhetsankeret Randis liv utenfor sendingen, som pårørende til søsteren Ylva, som ikke vil ta imot hjelp. The Recovery Channel er både et personlig og et politisk prosjekt. Filmen er basert på filmskaper Ellen Ugelstads egne erfaringer med en yngre bror som har vært inn og ut av psykiatrien i over 25 år.

Se trailer: https://vimeo.com/twentyonepictures/teaser

Om Ellen Ugelstad

www.ellenugelstad.com
Prisvinnende filmskaper og kunstner Ellen Ugelstad mottok en BFA i film i San Francisco, California. Ugelstads filmer strekker seg fra dokumentar til fiksjon og utforsker tematikk som normalitet og galskap, makt og avmakt, syk og frisk. Indian Summer, om hennes yngre bror som lever med schizofreni-diagnose ble nominert til International Young Talent Award på DOK Leipzig, og Nordic Dox Award på CPH:DOX og nominert til Gullruten for beste regi og dokumentar. Kortfilmen hennes Møterommet vant beste manus på den norske kortfilmfestivalen i 2017. I hybridfilmen Making Sense Together (2018) som nylig ble vist på Nasjonalmuseet, undersøkes forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. Både “Den grønne dalen” og “The Wonders Beneath the Sea”, ytterligere to kortfilmer av Ugelstad, mottok Gullstolen for beste kortfilm i Grimstad.


******************************************************************

Filmen er finansiert av Norsk Filminstitutt, Stiftelsen Dam, Rådet for psykisk helse, Bergesenstiftelsen, Fritt Ord, Kulturdirektoratet Visuell Kunst, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Viken Filmsenter, Fond for Lyd og bilde, Norwegian Arts Abroad/UD og Filmskapere v/Thomas Robsahm støttet av Talent Norge og Wilhelmsen Stiftelsen.
Filmen er produsert av Tonje Alice Madsen og Ellen Ugelstad for TWENTYONE PICTURES 

Noen anmeldelser av filmen

Fra Dag og Tid
«The Recovery Channel er systemkritikk, på lag med dei som har vore utsette for maktovergrep. Kritikken rammar òg media. Dei set i scene ei heil nyhendesending om tvang i psykiatrien for å poengtere at fjernsynet ikkje gjer slikt. Slik ser vi styrken ikkje berre i filmen vi ser, men i dokumentarfilm som form. Filmen gjev tid til lengre intervju med fleire folk med historier som skakar oss. Vi får fleire perspektiv.»

Fra Klassekampen
«Ein løysingsorientert, positivt engasjerande og jamvel overrumplande vittig film om norsk psykiatri? Ja, det er akkurat kva det vellukka eksperimentet The Recovery Channel er. (….)
The Recovery Channel er ein film også norske journalistar og redaktørar som dekker (eller lar vera å dekka) psykiatri, burde sjå. Her er det mykje å læra!»

Morgenbladet
«Filmen vekker empatien uten å fremstå som hverken belærende eller overdramatisert, og og formatet tvinger seeren sakte, men sikkert ut av likegyldigheten og ignoransen.»

Bergens Tidende
Det er lett å tenke at filmen retter seg spesielt mot mennesker med erfaring fra psykiatrien, være seg som pårørende eller pasient. Den gjør selvsagt det. Men det er samtidig en film med bred appell til alle som er opptatt av helsevesen, menneskerettigheter, og av samfunnsforhold som påvirker oss eller i en gitt situasjon kan påvirke oss eller omfatte også oss.(…..)
Den brøler stillfarent mot et psykiatrisk helsevesen som svikter på mange felt, særlig når det kommer til ulike former for tvang. Samtidig maner den til et samfunn som gir større rom for mangfold også når det kommer til normalitetsbegrepet og det man på folkelig vis kaller galskap.

Adressa
Filmen stiller utfordrende spørsmål om norsk psykisk helsevern. Til å være en debattfilm er den uvanlig og utfordrende fortalt, men på en måte som tjener ønsket om mer offentlig debatt om spørsmålene som filmen reiser.