Mad in Norway-seminar 1. desember 2023 - Trygg nedtrapping av medikamenter
Mad in Norway-seminar 1. desember 2023 - Trygg nedtrapping av medikamenter

Mad in Norway inviterer til seminaret «Trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter»

Tid: 1. desember 2023 kl. 10.00 til 17.00
Sted: Wergelandssalen på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Seminaret er gratis, ingen påmelding. Men vi trenger støtte/donasjon for å gjennomføre dette årlige seminaret, så om du ønsker å bidra med et støttemedlemskap hos oss, eller en engangssum på vipps setter vi stor pris på det. https://www.madinnorway.org/stott-mad-in-norway/

Klikk gjerne på arrangementet på facebook hvis du planlegger å delta så vi har en viss oversikt over hvor mange som kommer: https://www.facebook.com/events/308085678595403?ref=newsfeed

Lunsj og kaffe kan kjøpes i kafeteriaen eller på nærliggende steder.

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Psykofarmaka er mer vanedannende og forårsaker langt større nedtrappingsproblemer enn fagfolk og legemiddelprodusenter har vært villige til å innrømme. I dag er det anerkjent at man har undervurdert antall tilfeller, alvorlighetsgraden og varigheten på nedtrappingsproblematikk, og også i hvilken grad mennesker trenger støtte i disse prosessene. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte. 

På programmet:

Åpningsinnlegg ved leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Tone Wilhelmsen Trøen

Jørgen Kjønø (Dex Carrington) er en etablert norsk komiker og TV – personlighet som gikk på flere psykiatriske medikamenter i lang tid og brukte flere år på å slutte med dem. Han forteller en sterk og inspirerende historie om en tøff og vanskelig vei ut av psykiatrien.

Anders Sørensen er klinisk psykolog og Ph.d. Anders forsker på nedtrapping av psykiatriske medikamenter og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker med å trappe ned på antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og andre avhengighetsskapende medikamenter.

Fastlege Andreas Heck og erfarer Sigrun Wike i samtale med Birgit Valla om nedtrapping.

Kunstneriske innslag ved Kjellaug.

Detaljert program

Plakat for nedlastning

Seminaret blir filmet og opptak publisert på Mad in Norway i etterkant.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

.

Mer informasjon om tema nedtrapping

Podkaster

Vi anbefaler å høre tre tidligere episoder av podkasten «Birgit inviterer» for mer informasjon om psykiatriske medikamenter og nedtrapping.

#40 – Anders Sørensen / Nedtrapping av psykofarmaka, og hva disse stoffene gjør med hjernen vår Birgit Valla i samtale med psykolog og Ph.d. Anders Sørensen.

#38 – Andreas J. Heck / Hvordan virker psykiatriske medikamenter, hvordan trappe ned, og når kan de være nyttige. Birgit Valla samtaler med fastlege Andreas Heck: Hvordan virker psykiatriske medikamenter, hvordan trappe ned, og kan de være nyttige?

#2 Birgit inviterer – Magnus Hald / Om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling Birgit Valla samtaler med psykiater Magnus Hald om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling. Magnus Hald er overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø. 

Veiledere

En veileder for hvordan man kan snakke med folk om å trappe ned på psykiatriske medikamenter ble lansert 4. desember 2019. Veilederen er spesifikt skrevet for å hjelpe terapeuter og klienter med å snakke om medikamentbruk og nedtrapping. Guidance for Psychological Therapists – Enabling conversations with clients taking or withdrawing from prescribed psychiatric drugs

Veileder om nedtrapping av psykofarmaka: Udtrapning av psykofarmaka – Værd at vide om minimering og håndtering av abstinenser, tankemylder og svære følelser (Anders Sørensen, 2021). For mer informasjon, se Anders Sørensen sin hjemmeside psykologanders.