Siste nytt

#42 – Sigrun og Andreas / Medikamentene tok fra meg mange år av livet. Nå er jeg meg selv igjen

Sigrun hadde stått på psykiatriske legemidler i 15 år. Med menneskelig hjelp og nyttige tips klarte hun til slutt å fri seg helt fra de skadelige stoffene.

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

#41 – Robert Whitaker / Hvorfor forteller ikke media oss det vi trenger å vite om psykisk helse?

Stadig flere har forstått at legemiddelindustriens og psykiatriens fortelling om årsaker til psykiske vansker ikke holder mål. Likevel er media ofte svært restriktive med å omtale funn som slår beina under den biomedisinske sykdomsmodellen. I denne episoden får du vite hvorfor.

EI BRU OVER TAPT LIV

Nytt dikt av Viviann Karlsbakk. Om å finne veien videre etter mange tapte år med skadelig behandling i norsk psykiatri. "Eg mista meg sjølv der inne. I pillerus og tvangsregime er det ikkje lett å vere til. Tankar og kjensler som ikkje var mine, kroppen som ikkje var meg"

Vi kan finne styrke og mening i utforsking av åndelige kriser

- Åndelige opplevelser bør forstås som verdifullt for tilfriskning, og ikke behandles som sykdom eller galskap. Det sier den svenske sosialterapeuten Savannah Rosén.

Psykiatriske diagnoser sprer seg som virus på sosiale medier

Kanadiske forskere hevder at videodelinger på nettet får især tenåringsjenter til å adoptere symptomer hvor de selverklæres med «sjeldne» diagnoser. Dette fører paradoksalt nok til at de blir sett og akseptert som del av et fellesskap.

Visning av filmen Saving Minds – regissøren svarer på spørsmål

Privat visning av filmen som skildrer to menneskers vei mot recovery med endringer av helsehjelpen. Med regissør Catherine Mullins, ledet av Robert Whitaker.

Medisinfritt tilbud i fare: – Vil være et enormt tilbakeslag for nytenking innen psykisk helsevern

Det medikamentfrie tilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø trues med nedleggelse. Dette til tross for pasientenes gode erfaringer med å få jobbe seg gjennom utfordringene uten medisinering. Nå må det politiske grep til for å redde den recovery-orienterte enheten.

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

#40 – Anders Sørensen / Nedtrapping av psykofarmaka, og hva disse stoffene gjør med hjernen vår

Allerede som psykologistudent så Anders at psykiatriske medikamenter sto i veien for å hjelpe folk med psykiske vansker. Hans interesse for medisin ledet Anders til videre studier. Nå hjelper han folk med nedtrapping og deler viktig kunnskap om de skadelige og avhengighetsskapende legemidlene.

Hvordan få psykiatrien til å gi slipp på sitt skjøre kunnskapsgrunnlag?

- Politikere må ta mer ansvar ved å endre dagens maktskjevhet og gi feltet et mandat som kan gi en reell utvikling. Pedagog og forfatter Svenn Erik Knutsen vil at dialogen skal vinne terreng i den psykiske helsehjelpen.

Opptrappingsplanen for psykisk helse forholder seg ikke til internasjonale forpliktelser

- Mindre dignosebasert og mer personsentrert, rettighetsbasert og recovery-orientert. Fem ledende representanter fra Norsk sykepleierforbund påpeker at Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse og rus ikke følger sentrale føringer fra WHO, FN og Europarådet.

#39 – Andreas J. Heck / Biologien, psykiske vansker og hvorfor vi må stelle pent med kroppen vår.

Dette er en nyinnspilling av den første episoden vi lagde om dette temaet. Grunnen til at vi spilte den...

Den globale psykiatriens forsøk på å bringe FNs tidligere spesialrapportør til taushet

Mellom 2014 og 2020 publiserte FN tre rapporter om psykisk helse, utarbeidet av FNs spesialrapportør Dainius Puras. Disse etterlyste en radikal endring i praksis og organisering av psykisk helsevern over hele verden. FNs høykommissær for menneskerettigheter kalte arbeidet "banebrytende"

Snart vil alle kunne få en psykiatrisk diagnose: – Behandlingen gjør det verre

En ny studie fra Danmark viser at 80% av befolkningen i løpet av livet vil behandles for en "psykisk lidelse". Det vil lede flere til arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom.

#42 – Sigrun og Andreas / Medikamentene tok fra meg mange år av livet. Nå er jeg meg selv igjen

Sigrun hadde stått på psykiatriske legemidler i 15 år. Med menneskelig hjelp og nyttige tips klarte hun til slutt å fri seg helt fra de skadelige stoffene.

Mad in Norway-seminar 1. desember 2023

Det er en økt bevissthet rundt vanskelighetene med å trappe ned på psykiatriske medikamenter. Det er stort behov for mer informasjon om hvordan man kan trappe ned og slutte med disse medikamentene på en trygg måte.

#41 – Robert Whitaker / Hvorfor forteller ikke media oss det vi trenger å vite om psykisk helse?

Stadig flere har forstått at legemiddelindustriens og psykiatriens fortelling om årsaker til psykiske vansker ikke holder mål. Likevel er media ofte svært restriktive med å omtale funn som slår beina under den biomedisinske sykdomsmodellen. I denne episoden får du vite hvorfor.

Podkast - Birgit inviterer

De nyeste episodene fra Mad in Norways podkast Birgit inviterer

Forskning

Psykiatriske diagnoser sprer seg som virus på sosiale medier

Kanadiske forskere hevder at videodelinger på nettet får især tenåringsjenter til å adoptere symptomer hvor de selverklæres med «sjeldne» diagnoser. Dette fører paradoksalt nok til at de blir sett og akseptert som del av et fellesskap.

Den globale psykiatriens forsøk på å bringe FNs tidligere spesialrapportør til taushet

Mellom 2014 og 2020 publiserte FN tre rapporter om psykisk helse, utarbeidet av FNs spesialrapportør Dainius Puras. Disse etterlyste en radikal endring i praksis og organisering av psykisk helsevern over hele verden. FNs høykommissær for menneskerettigheter kalte arbeidet "banebrytende"

Snart vil alle kunne få en psykiatrisk diagnose: – Behandlingen gjør det verre

En ny studie fra Danmark viser at 80% av befolkningen i løpet av livet vil behandles for en "psykisk lidelse". Det vil lede flere til arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom.

Knuser myter om ADHD

Finnes det vitenskapelige bevis for at ADHD kan forklares som et genetisk eller nevrologisk fenomen? Overhodet ikke, mener Mad in Sweden-general Lasse Mattila. Han går grundig til verks for å avlive myter om den raskt voksende forekomsten av "lidelsen".

YTRINGER

Vi kan finne styrke og mening i utforsking av åndelige kriser

- Åndelige opplevelser bør forstås som verdifullt for tilfriskning, og ikke behandles som sykdom eller galskap. Det sier den svenske sosialterapeuten Savannah Rosén.

Psykiatriske diagnoser sprer seg som virus på sosiale medier

Kanadiske forskere hevder at videodelinger på nettet får især tenåringsjenter til å adoptere symptomer hvor de selverklæres med «sjeldne» diagnoser. Dette fører paradoksalt nok til at de blir sett og akseptert som del av et fellesskap.

Hvordan få psykiatrien til å gi slipp på sitt skjøre kunnskapsgrunnlag?

- Politikere må ta mer ansvar ved å endre dagens maktskjevhet og gi feltet et mandat som kan gi en reell utvikling. Pedagog og forfatter Svenn Erik Knutsen vil at dialogen skal vinne terreng i den psykiske helsehjelpen.

Opptrappingsplanen for psykisk helse forholder seg ikke til internasjonale forpliktelser

- Mindre dignosebasert og mer personsentrert, rettighetsbasert og recovery-orientert. Fem ledende representanter fra Norsk sykepleierforbund påpeker at Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse og rus ikke følger sentrale føringer fra WHO, FN og Europarådet.

Snart vil alle kunne få en psykiatrisk diagnose: – Behandlingen gjør det verre

En ny studie fra Danmark viser at 80% av befolkningen i løpet av livet vil behandles for en "psykisk lidelse". Det vil lede flere til arbeidsledighet, utenforskap og fattigdom.

Knuser myter om ADHD

Finnes det vitenskapelige bevis for at ADHD kan forklares som et genetisk eller nevrologisk fenomen? Overhodet ikke, mener Mad in Sweden-general Lasse Mattila. Han går grundig til verks for å avlive myter om den raskt voksende forekomsten av "lidelsen".

– Det gir meg ei sorg å møte behandlarar i psykiatrien som har mista trua på dei menneska dei skal prøve å hjelpe

At styret i Norsk psykiatrisk foreining framleis tviheld på ei forståing om at medisiner mot "hjernesjukdom" er god og rett behandling, er svært vanskeleg for mange av oss å forstå. Viviann Karlsbakk har kjend på kroppen korleis vrangførestillinga i deler av psykiatrien forsvarer at menneske blir utsett for tvang, overgrep og krenkingar.

Følg oss

1,292FansLike
103FollowersFollow

Nyheter

Bøker

From Mad In America