Utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser

Informasjon om høstens utdanning «Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser» ved Universitetet i Agder. Påmeldingsfrist 5. august 2024.

NESTE ARRANGEMENT

Psykoseforsker: Antipsykotika kan trappes ned trygt uten å øke risikoen for tilbakefall

En ny studie av psykoseforskeren Lex Wunderink tyder på at antipsykotiske legemidler kan trappes ned på en trygg og effektiv måte - uten å øke risikoen for tilbakefall.

Psykologisk velvære er en menneskerett, ikke en helseutfordring

- Den som har det vondt psykisk skal ha hjelp og støtte, fordi det er en menneskerett. Ikke fordi plagene kan klassifiseres som sykdom. Eks-psykologspesialist Erik Rudi mener psykiske vansker ikke kan behandles bort, men må avhjelpes og mestres i flere og andre sammenhenger enn bare gjennom samtaler på et kontor.

Hold dere unna genene mine

Stadig flere tar til orde for at sinnets uro slett ikke kommer av en genfeil eller sykdom i hjernens biologi. Det gjør tanken om en fremtidig forebyggende behandling med medikamenter særdeles uetisk, skriver psykiatrierfarer Gunn Helen Kristiansen.

Utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser

Informasjon om høstens utdanning «Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser» ved Universitetet i Agder. Påmeldingsfrist 5. august 2024.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Psykoseforsker: Antipsykotika kan trappes ned trygt uten å øke risikoen for tilbakefall

En ny studie av psykoseforskeren Lex Wunderink tyder på at antipsykotiske legemidler kan trappes ned på en trygg og effektiv måte - uten å øke risikoen for tilbakefall.

Jakten på schizofreni-genet har feilet

Etter flere tiår med forskning, milliarder av brukte dollar og tusenvis av gjennomførte studier, bør det faktum at man ikke har klart å identifisere noen gener for schizofreni, definitivt sette en stopper for forestillingen om at schizofreni er en genetisk lidelse, mener E. Fuller Torrey.

Svar på kritikk av serotonin-oversiktsstudie

Vi publiserte nylig en artikkel som viser at serotoninhypotesen om depresjon (ideen om at depresjon skyldes lavt serotonin eller redusert serotoninaktivitet) ikke støttes av vitenskapelige studier som er gjennomført de siste tiårene. Serotoninhypotesen ble kommunisert til offentligheten som teorien om "kjemisk ubalanse" ved depresjon. I spørreundersøkelser oppgir 85-90 % av befolkningen i vestlige land at de tror at depresjon skyldes en kjemisk ubalanse.

Utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser

Informasjon om høstens utdanning «Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser» ved Universitetet i Agder. Påmeldingsfrist 5. august 2024.

Delvis seier i første runde i domstolene – menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern går til behandling i tingretten

- Vi skal tilbake til tingretten for åra 2013 til 2021, konstaterer saksøker Inger-Mari Eidsvik. Høyesterett bestemte 3. mai at krav om fastsettelsesdom for brudd på menneskerettighetene skal fremmes til behandling i tingretten.

Menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern – rettsforhandlingene fortsetter

- Vi har tapt i Tingretten og i Lagmannsretten. No skal vi tilbake til Høgsterett, sier en kampklar Inger-Mari Eidsvik før saken på ny skal behandles i den øverste rettsinstansen i Norge.

Medisinfritt tilbud i fare: – Vil være et enormt tilbakeslag for nytenking innen psykisk helsevern

Det medikamentfrie tilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø trues med nedleggelse. Dette til tross for pasientenes gode erfaringer med å få jobbe seg gjennom utfordringene uten medisinering. Nå må det politiske grep til for å redde den recovery-orienterte enheten.

Lite nytenking i ny rapport om psykisk helse

- Mer av det som ikke fungerer. Psykologspesialist Birgit Valla er kritisk til den medisinske tankegangen i Regjeringens rapport "Forenkling og forbedring".

Psykiatriens høyborg – et glasshus i oppløsning?

Psykiatritoppenes forsøk på å stilne motstemmene har resultert i det motsatte. Nå kommer kritikken også fra egne rekker. Det kan være gode nyheter for medisinfrie alternativer.

Hvordan jeg lærte å trappe ned psykiatriske legemidler på en trygg måte. Det kan du også

Da Jørgen Kjønø var i ferd med å miste alt håp om å komme ut av en tilværelse på livsødeleggende piller, fant han redningen hos en dansk forsker. Nå deler de den kunnskapen Jørgen selv trengte da han sto midt oppe i det. Gjennom 26 videoklipp svarer forsker Anders Sørensen på Jørgens spørsmål om trygg nedtrapping.

Varslet, ble syk og ufør: – Sladrehank skal selv ha bank

- Dersom vilkårene for varslere ikke blir bedre, vil det i ytterste konsekvens føre til at ingen våger å si fra. Læreren Rita Esperø Hansen deler sin varslingshistorie og vil at hennes og andres fortellinger skal føre til endring.

– Det gir meg ei sorg å møte behandlarar i psykiatrien som har mista trua på dei menneska dei skal prøve å hjelpe

At styret i Norsk psykiatrisk foreining framleis tviheld på ei forståing om at medisiner mot "hjernesjukdom" er god og rett behandling, er svært vanskeleg for mange av oss å forstå. Viviann K har kjend på kroppen korleis vrangførestillinga i deler av psykiatrien forsvarer at menneske blir utsett for tvang, overgrep og krenkingar.

Dialog helbreder – men hvorfor?

- Psykose er ikke sykdom, men menneskets forsøk på å aktivere egne mentale ressurser i en ytterst ekstrem situasjon. Der psykiatrien kan avfeie uvanlige opplevelser som vrangforestillinger, ser finsk professor en vei til helbredelse gjennom nysgjerrighet og utforsking.

Rosa Parks bor ikke i Nordvik

Kan ikke noen forske på Lars Bremnes? Hva er det som rører seg i hodet og hjertet på en mann som leverer en tekst som Spelle for de gale et kvart århundre etter den første opptrappingsplanen for psykisk helse? Nesten to hundre år etter at den første interesseorganisasjonen for mennesker med psykososiale utfordringer ble etablert? Femten år etter tv-aksjonen Hjerterom?

Ikke helt på høyden

Trond F. Aarre er en produktiv forfatter. Etter å ha lest to av hans tidligere bøker, Manifest for psykisk helsevern (Universitetsforlaget, 2010) og En mindre medisinsk psykiatri (Universitetsforlaget, 2018), tar jeg sjansen på å påstå at Trond F. Aarre er den norske psykiateren som over tid har bidratt mest og best når det kommer til å kle av faget psykiatri og den derpå hvilende praksis i psykisk helsevern.

#42 – Sigrun og Andreas / Medikamentene tok fra meg mange år av livet. Nå er jeg meg selv igjen

Sigrun hadde stått på psykiatriske legemidler i 15 år. Med menneskelig hjelp og nyttige tips klarte hun til slutt å fri seg helt fra de skadelige stoffene.

#41 – Robert Whitaker / Hvorfor forteller ikke media oss det vi trenger å vite om psykisk helse?

Stadig flere har forstått at legemiddelindustriens og psykiatriens fortelling om årsaker til psykiske vansker ikke holder mål. Likevel er media ofte svært restriktive med å omtale funn som slår beina under den biomedisinske sykdomsmodellen. I denne episoden får du vite hvorfor.

#40 – Anders Sørensen / Nedtrapping av psykofarmaka, og hva disse stoffene gjør med hjernen vår

Allerede som psykologistudent så Anders at psykiatriske medikamenter sto i veien for å hjelpe folk med psykiske vansker. Hans interesse for medisin ledet Anders til videre studier. Nå hjelper han folk med nedtrapping og deler viktig kunnskap om de skadelige og avhengighetsskapende legemidlene.

Birgit inviterer Husdoktoren #10 – Etabler gode vaner

Vi har nå kommet til den aller siste episode av Birgit inviterer Husdoktoren. Det har vært en reise i helse, og vi...

Birgit inviterer Husdoktoren #9 – Mening og spiritualitet

Vi har kommet til den nest siste podkastepisoden i vår Birgit inviterer Husdoktoren-serie. Dagens episode skal handle om mening og spiritualitet, og...

Birgit inviterer Husdoktoren #8 – Bevegelse

I dagens podkastepisode skal vi snakke om bevegelse. Vi valgte å kalle episoden nettopp bevegelse, selv om vi noen ganger omtaler det...

Lock You Up – av og med Kjellaug

Artisten Kjellaug har laget en sang om hvordan psykiatrisk behandling med et medikalisert blikk kan fortone seg. Hun fikk sin verdenspremiere med fremførelsen på årets Mad in Norway's desemberseminar. Uka etter ble sangen utvalgt til "Song of the week" hos Mad in America.

EI BRU OVER TAPT LIV

Nytt dikt av Viviann K. Om å finne veien videre etter mange tapte år med skadelig behandling i norsk psykiatri. "Eg mista meg sjølv der inne. I pillerus og tvangsregime er det ikkje lett å vere til. Tankar og kjensler som ikkje var mine, kroppen som ikkje var meg"

Eg bar ei bør i livet

Viviann K har skrevet et sterkt, vakkert og rørende dikt om sitt møte med psykiatrien, om hvordan sykeliggjøring, diagnoser, tvang og krenkelser bare gjorde henne verre. Det som til slutt gjorde henne bedre var hjelp og støtte til å akseptere og romme seg selv.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

The Recovery Channel: Beveger, berører og engasjerer

Panelsamtale etter filmvisning: Behandlere i psykiatrien kommer i skvis mellom å gi omsorg og å håndtere egne følelsesmessige reaksjoner. - Vi har et system som er basert på kontroll og avvik. Da blir man engstelig for å gjøre feil, sier professor Bengt Erik Karlsson.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Fungerer det psykiske helsevernet som det skal?

- Det er tragisk at vi i Norge ikke tar vare på de medisinfrie tilbudene, når WHO går tungt ut og sier at den eneste veien framover er et psykososialt paradigme. Det vi trenger er så enkelt. Vi trenger menneskelighet og vi trenger at noen lytter når vi forteller historien. Professor emerita Ragnfrid Kogstad er første gjest ut i Pia Beate Pedersens gjenoppstartede podkast om psykisk helse.

Zyprexa Papers – Jim Gottstein avslører forfalskinga

I denne episoden av Psychology Is Podcast deler Alaska-advokat Jim Gottstein, forfattar av boka The Zyprexa Papers, avsløringa av legemiddelprodusenten Eli...

‘Psychology Is’ Podcast 48: Psykiatrien er vitskapleg tom, med Dr. David Cohen

Oversatt fra Mad in America: Psychology Is’ Podcast: The Scientific Emptiness of Psychiatry, With Dr. David Cohen "Psykiatrien sin mest fundamentale karakteristikk er ignoransen”, ...

From Mad in America

From Mad in the World