Psykiatriens behandling av barn: En krise i utvikling
Arrangement: Psykiatriens behandling av barn: En krise i utvikling. (Psychiatric Drug Withdrawal – Town Hall Discussion #4 The Psychiatric Drugging of Our Children: A Developing International Crisis)

Arrangement: Psykiatriens behandling av barn: En krise i utvikling

Når: Fredag 13. August 2021 kl. 18:00–19:30 (norsk tid)
Hvor: På nett. Du kan melde deg på her.

Om arrangementet – Psykiatriens behandling av barn

Mad in America – sammen med CEP – the Council for Evidence-based PsychiatryIIPDW – International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal og A Disorder4Everyone har samlet fire internasjonale eksperter for å formidle problemets omfang, og diskutere løsninger.

Psykiatriens behandling av barn: En krise i utvikling

Dette fjerde møtet i Psychiatric Drug Withdrawal (Town Hall), vil ha fokus på spørsmål knyttet til psykiatriske medikamenter (psykofarmaka / stoff).

I denne fjerde diskusjonen i serien blir det fokusert på forskrivning av psykiatriske medikamenter (psykofarmaka / stoff) til barn og unge. Forskrivning av psykiatriske medikamenter for barn og unge fortsetter å øke over hele verden, med USA som ledende. Skadevirkningene disse stoffene har på en hjerne under utvikling, vet man mye om. Fire internasjonale eksperter kommer sammen for å skissere omfanget av problemet og diskutere løsninger.

Det bes om en donasjon på $ 1 eller høyere. Donasjon hjelper å gjøre det mulig å organisere disse arrangementene. Vi forstår at ikke alle er i stand til det. Hvis du ikke kan donere, klikker du bare på ‘Billetter’, og deretter på ‘Skriv inn kampanjekode‘ og skriver inn koden Freebie, og klikk deretter ‘Bruk‘ for å registrere deg gratis.

Vi sender deg en Zoom-lenke på dagen, vi vil også live-streame på Mad på Amerikas Facebook-side og legge ut på YouTube etterpå. Takk for at du kom.

Deltakere

Som alltid vil panelet være satt sammen av fagfolk og personer med erfaring. Etter diskusjonen blir det anledning til å stille spørsmål fra publikum.

Laura Delano

Laura Delano er en tidligere psykiatrisk pasient og grunnlegger og administrerende direktør for Inner Compass Initiative, en ideell organisasjon som hjelper folk med å ta mer informerte valg om psykiatriske stoffer og diagnoser.

Mo Therese Hannah, PhD

Mo Therese Hannah er en New York State lisensiert psykolog, professor i psykologi ved Siena College i Loudonville, New York, og en praktiserende psykoterapeut. I sin kliniske praksis spesialiserer hun seg på sorgterapi, relasjonsterapi, traumatisk stress og sorg, og langvarigt psykiatrisk abstinenssyndrom /nedtrappingssymtom. (Hør intervju på MIA Radio om hennes egen families erfaringer med psykiatriske stoffer her.)

Elia Abi-Jaoude, MD

Elia Abi-Jaoude er psykiater og universitetslektor ved University of Toronto. Han jobber hovedsakelig med barn, ungdom og deres familier. Han er særlig interessert i hvordan sosiale faktorer påvirker hvordan vi ser på barn og unge sine erfaringer.

Sami Timimi

Sami Timimi er en britisk barne- og ungdomspsykiater som skriver fra et kritisk psykiatriperspektiv og har publisert over hundre og tretti artikler og titalls kapitler, og er involvert i skriving, medforfatterskap og er medredaktør på 12 bøker. Hans siste bok, Insane Medicine, er tilgjengelig i serialisert form på Mad in America, så vel som for kjøp fra Amazon.

Vert: John Read

John Read  er professor i klinisk psykologi ved University of East London. Han har publisert over 150 forskningsartikler, først og fremst om forholdet mellom uønskede livshendelser og psykose. John er leder for IIPDW – International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal. Han er redaktør for flere bøker, blant annet: Read J, Dillon J (eds) (2013) »Models of Madness’, Routledge.

Chat Moderator: Lucy Fernandes

Lucy Fernandes er administrator for IIPDW. Hun ble foreskrevet psykiatriske legemidler gjennom tjueårene og trakk seg tilbake uten støtte. Hun arbeider for en større forståelse av disse spørsmålene for publikum og foreskrivere.

Teknisk rådgiver: James Moore

James Moore har levd erfaring med psykiatrisk medikament nedtrapping og er en ivrig talsmann for økt bevissthet og forståelse av disse problemene. Han er vert for og produserer Podkastene Lets Talk Withdrawal og Mad in America Podcast (MIA PODCAST).

Bli med på møtet! I mellomtida kan du lese mer om MIA psykiatriske medikamenter / stoff ressursside her:

Mad in America (MIA) ressurser

Forskning på psykiatriske medikamenter / psykotrope medikament / stoff:

Research on psychotropic drug use in children and adolescents:
Research on non-drug treatments:

Information on withdrawal from psychiatric drugs

Directory of therapists/providers who support drug withdrawal.

For mer informasjon, se

Økende bruk av psykofarmaka i Norge

ADHD – Piller på avveie

Slik virker psykofarmaka

A Disorder 4 Everyone! – Crucial Conversations

#9 Birgit inviterer – Sami Timimi / Sannheten om ADHD og andre merkelapper vi får folk til å tro på

#8 Birgit inviterer – Vanessa proff og Marit Sanner / Alt du trenger å vite om hva barn og unge trenger

Barns egen opplevelse av medikamentbruk bør endre praksis radikalt

#7 Birgit inviterer – Lynn Cunningham / Å medisinere bort det normale

Stans tvangsbehandlingen i psykisk helsefeltet

WHO – lansering 10. juni 2021

https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services?fbclid=IwAR2K5yIvIziKCTHrlVYTNvk8pxR85c5c5bV3F0N6jvGQITQ-N3QmOBShlD0

Psykofarmaka – bruk hos barn og unge – Helsedirektoratet

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til utkast av Nasjonale faglige råd om bruk av psykofarmaka hos barn og unge. I tillegg til de oppgitte høringsinstansene under kan andre interessenter gi innspill. Frist: 10. september 2021

ADHD (retningslinje og pakkeforløp). Ute på høring. Høringsfrist: 23. august 2021