På Litteraturhuset i Oslo – Wergelandssalen

WSO (We Shall Overcome) Oslo og Viken er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora interesseorganisasjon, Hvite Ørn Oslo og Akershus og LMSO (Landsforening mot seksuelle overgrep) er medarrangører i 2021.

I år er redaksjonen og skribenter for Mad in Norway godt representert på Amaliedagene, med Birgit Valla, Odd Volden, Merete Nesset, Ingrid Johanne Vaalund, Vegard Høgli, Målfrid Frahm Jensen, Mette Ellingsdalen og Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen på programmet. Se presentasjon av foredragsholdere og deltagere her: https://amaliedagene.no/foredragsholdere/

Streaming

Vi planlegger Amaliedagene i år som et delvis digitalt arrangement. Hele programmet blir streamet direkte.  Her finner du lenker til visningene, en for hver dag: https://vimeo.com/user60114199

Lenke til Facebook-arrangementet: https://www.facebook.com/Amaliedagene-132086200461251.

Det blir også lagt ut opptak i etterkant av alt utenom filmene som skal vises.

Fysisk oppmøte på Litteraturhuset

For øyeblikket ser det ut til at vi kan ha publikum fysisk tilstede. Det er plass til 80 personer i Wergelandssalen på Litteraturhuset på grunn av smitteverntiltak og kravet om 1 meters avstand. I tillegg er vi pålagt å registrere alle deltagere/gjester med navn og telefonnummer. Dette vil bli gjort ved inngangen.

Program

Lenke til programmet: https://amaliedagene.no/program-2021/

Om Amaliedagene

Amaliedagene ble første gang arrangert i 1999, og er den eneste norske psykisk helse-festivalen som er arrangert av mennesker som har egenerfaring med psykisk helse-tjenester. Arrangementene baseres på frivillig arbeid. 

Amaliedagene arrangeres hvert år rundt 22. august, som er Amalie Skrams fødselsdag, og de strekker seg over flere dager. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle.

Amaliedagene fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse, enn den vi har i dag. Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og folk med erfaring fra psykiatrien møtes som medmennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis i helsetjenesten, forsøker Amaliedagskomiteen å gi håp ved å løfte frem både alternative løsninger, og det vi mener er gode fagfolk og gode recoverybaserte tilbud.

Programmet beveger seg i forhold til aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet. Innholdet er basert på et nedenfra og opp perspektiv hvor komiteen alltid har lagt ekstra vekt på erfaringsperspektivet gjennom sterke pasient / brukerhistorier. Amaliedagene ønsker å være en arena som synliggjør en ofte taus og tilsidesatt gruppe i samfunnet. 

Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk gjennom tilskudd til WSO Oslo og Viken.