I denne episoden har jeg fått hjelp av mannen min, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Andreas Heck. Andreas og jeg har podkasten Birgit inviterer Husdoktoren sammen, men nå har jeg invitert han til Birgit inviterer for å snakke spesifikt om psykiatriske medikamenter, deres virkning nedtrapping og når det kan være nyttig å bruke dem. Den siste tiden har det vært mye debatt om psykiatriske medikamenter, spesielt etter Norsk psykiatrisk forenings kronikk om pilleskam i Aftenposten. Jeg har lenge tenkt at jeg burde ha en episode om dette temaet, fordi mange mennesker tar kontakt med meg for å få råd om hvordan de kan få hjelp med nedtrapping. Etter NPFs usannheter i kronikken innså jeg at behovet for å få kunnskap ut i befolkningen er viktigere enn noen gang. Det er ingen skam å ta medikamenter. Det som er en skam er at folk ikke får sann informasjon om hvordan de virker, bivirkninger og langtidseffekter. Bare med riktig kunnskap kan vi ta gode valg for oss selv.

I dagens episode går vi gjennom de store gruppene psykofarmaka; antipsykotika, antidepressiva, stemningsstabiliserende, stimulantene, benzodiazepinene og vi er så vidt innom Ketamin og psykedelika. Bare å forstå hvordan de fungerer kan være til hjelp når man ønsker å trappe ned. Vi snakker også om prinsipper for nedtrapping, og når det kan være nyttig med disse medikamentene.

Ressurser som nevnes underveis i samtalen:

Joanna Moncrieff. (2020). A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs. The truth about how they work and how to come off them.
Joanna Moncrieff. (2011). Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon.

‘Psychology Is’ Podcast: Psykiatrien er vitskapleg tom, med Dr. David Cohen

Film: Dødsårsak ukjent av Anniken Hoel
Anniken Hoel er gjest på Birgit inviterer

Birgit inviterer Husdoktoren
#4 Søvn

Peter Breggin har skrevet mange bøker bl.a. Psychiatric Drug Withdrawal (2012)

Sami Timimi på Birgit inviterer om ADHD

Selvhjelpsressurser:
Inner Compass Initiative