Seminaret «Hvordan forstå psykisk helse?» ble holdt i Kristiansand sommeren 2023. Her presenterte Lucy Johnstone fra den Britiske psykologforeningen «The Power Threat Meaning Framework» (PTMF). Deretter fulgte innledninger over seminarets tema med Trond F. Aarre, Alain Topor og Ottar Ness, med en paneldebatt til slutt.

Hele konferansen ble filmet, og videoene er nå tilgjengelige på Youtube. Engelsktalende foredragsholdere har blitt tekstet på norsk.

PTMF er et alternativt rammeverk til den psykiatriske diagnosemodellen, er nylig oversatt til norsk og er gjort gratis tilgjengelig på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. På norsk kalles det for Makt-trussel-mening-rammeverket (MTMR).

Seminaret ble arrangert i et samarbeid mellom Kristiansand-, Arendal og Grimstad kommuner, Universitetet i Agder, RVTS-sør og Sørlandet sykehus.

Lucy Johnstone er klinisk psykolog og har arbeidet i psykisk helsetjenester for voksne i en årrekke. Hun er også forfatter av en mengde bøker og publikasjoner som retter et kritisk blikk på den biomedisinske modellen innen psykisk helsefeltet. De senere årene har hun hatt en nøkkelrolle i arbeidet til den Engelske psykologforeningen med å utforme PTMF.

Trond F. Aarre er psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Han er leder for Nordfjord psykiatrisenter der de har utviklet nyskapende lokalbaserte praksiser innen psykisk helsevern. Han har også skrevet flere bøker, blant annet «En mindre medisinsk psykiatri» (2018) og nylig «Hvis Psykisk helsevern ikke fantes» (2022). Hans arbeider utfordrer på ulike måter den dominans den medisinske modell har på psykisk helsefeltet og peker på alternativer.

Alain Topor er professor ved Universitetet i Agder og Universitetet i Stockholm, og må regnes som en av de internasjonale pionerene innen recovery-forskningen. Hans forskning viser særlig hvordan sosiale og samfunnsmessige aspekter er sentrale, både når det gjelder hva som ligger bak psykiske helseproblemer og i de bedringsprosesser som kan hjelpe den enkelte ut av det vanskelige. Han har skrevet en rekke bøker og vitenskapelige artikler.

Ottar Ness er professor ved Universitetet i Agder og ved NTNU. Hans forskning fokuserer på velferdsmodeller og samarbeidsformer, særlig innen psykisk helse og rus. Medborger-perspektiver, brukerinvolvering og folkehelse står som sentralt i hans bidrag til feltet, og har blant annet stått sentralt i introduksjonen av «relasjonell velferd» i Norge.

Paneldebatt: I tillegg til Lucy Johnstone, Trond F. Aarre, Alain Topor og Ottar Ness var også følgende med: Ingrid Heimark, sykepleier og skribent/foredragsholder med egenerfaring, Tor Jones, leder Energiverket avd. Vågsbygd, Kristiansand kommune, Kristine Dahl Sørensen, psykologspesialist, teamleder og forsker, DPS Austre Agder, SSHF (Sørlandet Sykehus Helseforetak).  

Les mer om PTMF her: https://www.madinnorway.org/2023/03/the-power-threat-meaning-framework-ute-pa-norsk/