Lørdag 5. november 2022 kl. 18.00 – 20.00. (norsk tid)

Arrangører: Mad in America og Internasjonalt Institutt for nedtrapping av psykiatriske legemidler (IIPDW)

Lenke til arrangementet og billettsalg: https://www.eventbrite.com/e/antidepressant-withdrawal-syndrome-and-its-management-tickets-426973417987?aff=IIPDW

Dette er det femte town-hall-møtet i serien «Nedtrapping av psykiatriske legemidler: Spørsmål, utfordringer og muligheter». 

Hvert town hall-møte har et panel bestående av en blanding av fagfolk og personer med levde erfaringer. Etter diskusjonen vil det være mulighet for spørsmål fra seerne.

Dette femte møtet vil begynne med en visning av en video, som er utarbeidet av Stevie Lewis og Mark Horowitz med støtte fra IIPDW. Videoen beskriver en praktisk metode til sikker nedtrapping av antidepressiva og henvender seg til pasienter og leger samt til offentligheten. Du kan lese mer om videoen her.

Etterpå vil panelet reflektere over videoen og besvare spørsmål fra publikum.

Paneldeltagere:

Laura Delano
Laura Delano er administrerende direktør for Inner Compass Initiative (ICI), en organisasjon som har til formål å hjelpe folk med å ta mer velinformerte valg om å ta psykiatriske legemidler og å slutte med psykiatriske legemidler. Laura veileder også enkeltpersoner og familier som søker støtte i forbindelse med nedtrappingsprosessen. Hun har holdt foredrag og ledet workshops i Europa og i hele Nord- og Søramerika og er i gang med å skrive en bok om sine opplevelser med tittelen UNSHRUNK. Finn mer informasjon på www.LauraDelano.com og www.theinnercompass.org

Mark Horowitz
Dr. Mark Horowitz MBBS PhD er klinisk stipendiat i psykiatri ved National Health Service (NHS) i England og er utdannet psykiater. Han er medforfatter av Royal College of Psychiatry’s veiledning om «Å slutte med antidepressiva», og hans arbeid har dannet grunnlag for de nylige retningslinjer fra National Institute for Clinical Excellence (NICE) om trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter. Han er medforsker på RELEASE-forsøket i Australia, som evaluerer effekten av gradvis nedtrapping av antidepressiva. Han interesserer seg for rasjonell psykofarmakologi og seponering/nedtrapping av psykiatriske medikamenter. Han har selv opplevd vanskeligheter ved nedtrapping av medikamenter, noe som har preget en stor del av hans arbeid. Les mer på https://markhorowitz.org

Stevie Lewis
Stevie Lewis har selv opplevd avhengighet av SSRI-antidepressiva og utmattende, langvarige abstinenser, og hun er en aktivist i Storbritannia, som i de siste fire årene har forsøkt å gjøre offentligheten, de britiske myndigheter og NHS oppmerksom på, at pasienter kan bli avhengige av antidepressiva, og hvordan man kan gjenkjenne og støtte folk i abstinensfasen. Hun er forfatter av «Four research papers I wish my GP had read before prescribing antidepressants», medforfatter til «The Patient Voice…» og er medlem av Withdrawal Services Working Group (som er innkalt for å definere pasientenes behov når det gjelder gjennomføring av Public Health Englands anbefalinger til handling, som følge av PHE’s gjennomgang av ordinert medikamentavhengighet i 2019. Les mer på https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2045125320967183 og https://bjgp.org/content/71/708/316

Anders Sørensen
Anders Sørensen er klinisk psykolog og har en ph.d. i psykiatrisk medikamentavvenning fra Københavns Universitet efter fem års forskning ved Nordisk Cochrane Center. Han har nå en privat praksis i Danmark med fokus på nedtrapping av psykiatriske medikamenter og på å hjelpe folk med å unngå å starte med psykiatriske medikamenter via psykoterapi. Anders representerer en fundamentalt annerledes, mere positiv og oppløftende tilnærming til psykiske problemer enn den tradisjonelle, biologiske, diagnostiske, medisinske psykiatrien. Les mer på https://psykologanders.dk

Verter: 

Kermit Cole
Kermit Cole, MFT, direktør og styremedlem i Mad in America, arbeider i Santa Fe, New Mexico, som par- og familieterapeut. Inspirert av Åpen Dialog arbeider han som en del av et team og veileder par og familier, hvis medlemmer er identifisert som pasienter. Hans arbeid i intern behandling – hovedsakelig med svært traumatiserte og/eller «psykotiske» klienter – førte til en forståelse av styrken og skjønnheten i systemisk filosofi og praksis som et alternativ til det fremherskende fokus på individuell patologi.

Swapnil Gupta
Swapnil Gupta er født og oppvokst i det sydlige India og praktiserer i øyeblikket lokalbasert psykiatri i USA. Hun er utdannet som psykiater i begge land og bestreber seg på konstant å plassere sin praksis i en sosial og historisk kontekst. Hun betrakter en stor del av psykiske problemer som et resultat av forskjellige former for marginalisering og bestreber sig på å opprettholde sine pasienters autonomi og verdighet fremfor alt annet.

Billetter

Deltageravgiften er $10 USD, hvilket vil støtte både Mad in America og IIPDW i å fortsette deres arbeid som ideelle organisasjoner. De som ikke har råd til å betale, kan taste inn koden «withdrawal» for å få en gratis billett.

Lenke til arrangementet og billettsalg: https://www.eventbrite.com/e/antidepressant-withdrawal-syndrome-and-its-management-tickets-426973417987?aff=IIPDW