Video om seponeringssyndrom ved nedtrappning av antidepressiva og håndtering av dette

Den 5. november ble det lansert en video, som er utarbeidet av Stevie Lewis og Mark Horowitz med støtte fra IIPDW. Videoen beskriver en...

Vi må snakke om nedtrapping av psykiatriske medikamenter

Det gjør de nemlig i Storbritannia, og vi kan lære av dem. Der, som i resten av verden, er det en økt bevissthet rundt...

Utdanning i Kjærlighet som medisin starter 10. mars

Velkommen til en ny utdanning med Maja Thune og Kjærlighet som medisin. Dette er en utdanning for deg som søker å utforske ditt indre og...

Psykiatri som spesialitet bør fjernes

Utdrag fra Hemali - Helse, Mat & Livsstil. Gjengitt med tillatelse. Professor Gøtzsche: – Psykiatri som spesialitet bør fjernes. – Den gjør mer skade enn...

Opptak fra seminaret Recovery og Menneskerettigheter publisert

Seminaret 6. mars på Litteraturhuset ble arrangert av Recoverystiftelsen. Det ble en innholdsrik kveld med fokus på recoveryorienterte tjenester, hvor det ble løftet frem...