Mad in Norway mottar ikke støtte fra myndighetene. Vi er derfor avhengig av bidrag fra privatpersoner og organisasjoner for å kunne fortsette arbeidet, arrangere seminarer mm.

Alt arbeid med Mad in Norway blir gjort på frivillig basis av engasjerte mennesker som bruker fritiden sin på dette. Med økonomiske bidrag vil vi kunne ha en mer omfattende aktivitet.

Bli støttemedlem

Du kan bli fast bidragsyter ved å melde deg inn som støttemedlem i Mad in Norway og betale et fast beløp i året. Mad in Norway er registrert som en forening og har egne vedtekter. (Lenke til vedtektene) Som støttemedlem vil du ha tale – og forslagsrett på foreningens årsmøte. 

Vi har en fleksibel medlemskontingent hvor støttemedlemmer betaler et valgfritt beløp på 100, 250 eller 500 kr i året.

Lenke til innmeldingsskjema:  https://madinnorway.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding