Robert Whitaker. Foto: Grete Johnsen

Seminaret 6. mars på Litteraturhuset ble arrangert av Recoverystiftelsen.

Det ble en innholdsrik kveld med fokus på recoveryorienterte tjenester, hvor det ble løftet frem betydningen av at psykisk helsetjenestene er basert på menneskerettigheter.

Mange gode og inspirerende innlegg fra både tidligere pasienter, representanter fra brukerorganisasjonene og kjente navn som Dainius Püras, Robert Whitaker, Michelle Funk, Didrik Heggdal og Ragnfrid Kogstad.

Lenke til videoopptak på Facebook:

https://www.facebook.com/Recoverystiftelsen/videos/1223958741819693

Presentasjon av deltagerne:

Ellen Ugelstad

Filmskaper Ellen Ugelstad presenterte sin nye film «The recovery Channel» som har premiere til høsten.
Hun viste klipp fra filmen på Kunstnernes Hus i forkant av seminaret.

Ole Andreas Underland

Pådriver og gründer av det første recoveryorienterte sykehuset i verden. Adm. direktør for Recoveryakademiet.

Tonje Karna Finsås

Tonje har mange års erfaring med psykiske helseproblemer. Hun fikk hjelp på Hurdalsjøen Recoverysenter. Nå er hun ute med sin første diktsamling «Fra mørket til Lyset».

Ragnfrid Kogstad

Ragnfrid Kogstad er sosiolog og professor emeritus i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hun har doktorgrad fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var «Fortellinger fra andre posisjoner» og er basert på mange hundre historier fra personer med erfaringer fra psykisk helsevern. Hun har forsket innen ulike samfunnsfaglige områder, og har de siste årene fokusert på etikk, menneskerettigheter og ulike veier til humane og ikke-krenkende hjelpetilbud.

Dainius Püras

Dainius er professor i barnepsykiatri og folkehelse ved Universitetet i Vilnius i Litauen, og har lenge jobbet for et paradigmeskifte i psykisk helsevern. Han var medlem i FN’s barnekomité før han i perioden 2014 til 2020 funderte som FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i helsetjenestene. For tiden er han direktør for Human Rights Monitoring Institute i Litauen.

Robert Whitaker

Robert Whitaker er grunnlegger av madinamerica.com. Han er vitenskapsjournalist og medforfatter av to bøker om psykiatriens historie; Mad in America og Anatomy of an Epidemic (oversatt til norsk: En psykiatrisk epidemi). Han har vunnet flere priser for artikler om medisin og vitenskap.

Michelle Funk  

Dr. Michelle Funk er enhetsleder for WHOs team for politikk, lov og menneskerettigheter. Hun er ansvarlig for tverrgående arbeid knyttet til politikk, planlegging, tjenesteutvikling, menneskerettigheter og lovverk på tvers av enhetene for psykisk helse, hjernehelse og rusmiddelbruk ved Institutt for psykisk helse og rus. Hun leder WHO QualityRights Initiative som bygger kapasitet hos interessenter for å forstå og fremme menneskerettigheter og tilnærminger til recovery, og støtter land til å utvikle tjenester, retningslinjer og lover i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Deltagere i panelet: Oppsummering av kvelden – fremtidshåp

Mette Ellingsdalen, leder WSO – We Shall Overcome; Vebjørn Leite Olsen, nestleder Mental Helse Ungdom; Sjur Seim, psykiater og medisinskfaglig rådgiver fra Hurdalsjøen Recoverysenter; Didrik Heggdal, Seksjonsleder/psykologspesialist ved BET seksjonen Vestre Viken; to tidligere pasienter fra BET og tre tidligere pasienter fra Hurdalsjøen Recoverysenter.